Suine tunne

Ühtejooni tuleb ikka rohkem sõuke suine tunne piale. Pidud ja olemised lähtvad sõukseks. Uisu rautamine aas ülemoalt siia mitu bussitäit rahvast ja autute karavan olli kut pulmas. Pidu ise andis koa juba suise pidu mõedud välja.

Nüid akkab suiga pihta Koguva kunstitall, kus neljabe, 2. juunil õhta kellu viiest avatse näitus, kus oo väljas sõukste kunstnikute näitus, kis oo lisemalt või kaugemalt Muhuga miskitpidi seotud. Seda näitust soab voatamas köia 31. juulini välja.

4. juunil oo Liival kooli vilistlaste kokkusoamine. Uurige aga kooli kodulehe pialt, mis sial pitka pääva sihes puhas ette võetse. Pihta akatse keskomingu, kellu ühestteistmest.

Muude asjade ulkas oo pallimängid koa. Nõnna et lennud, aage võistlejad kokku. Muidugist põle keeldust pial, et ep tohi mitme voasta lennud seltsis võistkondas olla. Pallimängidega akatse pihta kahestteistmest. Kolme paiku antasse koolimajas süia. Kellu viiest mindasse surnuaidadesse, voatama neid, kis meite ulgast oo juba ää läin. Kontsert akkab kellu seitsmest.

Ja samma pääva, 4. juunil kellu neljast oo suures kirkus kontsert, kus laulvad Orisare neidudekoor, laulupoisid Kuresarest ja Orisarest. Ja kampas oo viel trobikond pillimehi Kuresarest ja Talinast.

Suures kirkus kuulukse üleüldse palju kontsertisid tulavad. Kohe 9. juunil oo jälle üks. Siis tuleb laulma Sünteri Sass oma perega. Nende kontserdil oo irmuskena nimi – “Alguse valguses”. Kuulda soab sõuksi laulusid, mis Sass ise oo kirjutan, ja siis igatsugu klassika- ja pärimuslikke laululugusid ja pisiste laste laulusid koa. Sassil oo sõuke uhke pere, kus Sass, Tiina ja nende kolm pisikest last kõik laulvad. Ja muist nendest mängvad pilli koa. Selle kontserdi pileti innaks oo 3 eurut. Pensiunäärid ja koolieelikud soavad muedu.

Mineva nädali lõppus ma olli Muhu põhjakaldal köimas ja tee eares akkas moole silma, et Tamse bussiputka, mis nõnna ale moega olli, oo nüid nii uhkeks tehtud. Tulli välja, et külarahvas soan rojektiga raha ja vald annud muist juure. Ja omal oln koa natusse täose pandud ja siis olligid kätte võetud ja korda tehtud teene. Iganest kena asi oo. Ja kena, et meitel oo sõuksi külasid, kus tahetse ja viisitse asju sedaviisi kampas aada, et oo külaseltsid puhas olemas ja. Sedaviisi seesab külal elu sihes.

Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)