Jaan Lember: Hüvasti, Kuressaare Põhikool! (10)

Kuressaare Põhikool astub viimaseid samme oma pikas haridusloos. Asutatud 1960. a, on see auväärne kool andnud haridust paljudele Kuressaare linna ja Saare maakonna lastele.

Mul on suur rõõm tõdeda, et 11 aastat koolijuhina olen viibinud toredas ja sõbralikus kooliperes. Õpilased, õpetajad, teenistujad on üksteist toetanud iga koolipäeva sisukal korraldamisel. Oleme olnud võrdsed ühtses peres.

Ainult ülesanded ja kohustused eristavad meid. Tööaastad koolis on andnud kindla arusaama, et parim lahend probleemide lahendamisel on headus, üksteisega rääkimine, vastastikku austav suhtlemine.

Kool ei ela oma elu üksinda. Aastate jooksul on meil olnud palju häid toetajaid. Kooli märkamine, hea sõna, kasulik nõuanne, rahaline toetus, kooli stipendiumid parimale õppijale ja õppeaasta tegijale, ettepanekud koolielu muutmiseks. Meie tegemisi on heatahtlikult kajastanud ajalehed Meie Maa, Saar-te Hääl, raadio Kadi. Alati oleme tuge leidnud koolipidajalt – Kuressaare linnavalitsuselt.

Koolipere nimel tänan kõiki, kes on toetanud Kuressaare Põhikooli läbi aastakümnete.

Sirvides lähimineviku ajalehti, kooli infolehte, oma märkmeid, leidsin sealt palju huvitavat. Mõningad eredamad ja ka kurvad meenutused.

19.07.2000. Põhikool tähistas 40. sünnipäeva. Kool sai oma lipu, mille õnnistas Anti Toplaan.

22.08.2000. Põhikool sai maakonna kaasaegseima kooliköögi. Töödejuhataja, kooli vilistlane Toomas Jalakas tunnistas, et olukord oli nii košmaarne, et ei julgenud mõeldagi, et siin veel hiljuti süüa tehti. Alustada tuli suurest lõhkumisest – nii seinad kui ka põrandad.

Juuni 2001. Kuressaare põhikoolihoones algasid suvised remonditööd. Remonditööde maksumuseks oli planeeritud 2001. a suveks 1,98 miljonit krooni. Ehitaja Saare KEK.

13.02.2002. Kuressaare Põhikooli juurde moodustati Kesklinna spordiklubi.

16.02.2002. Hasartmängumaksu nõukogu otsustas eraldada meie kooli staadioni jooksuradade ja hüppesektorite ehitamiseks 350 000 krooni. Linna osaluseks sai 136 000 krooni.

11.05.2004. Pidulikult avati Kuressaare Põhikooli remonditud staadion. Sportliku tervituse tõid Eesti olümpiakomitee president Mart Siiman, Saare maavanema kt Hans Teiv, Kuressaare abilinnapea Urmas Treiel.

14.05.2005. Toimus traditsiooniline kooli kevadkontsert. Ajakirjanik Enno Kallaste kirjutas: “Missugused plussid ma üritusele annaksin? Kõigepealt õpilaste kõrge hõivatuse protsent. Teiseks etteastete põhjalik viimistlus. Ja rohkem ei kõlbagi kiita – viimati lähete uhkeks.”

29.10.2005. Kuressaare Põhikool tähistas 45. aastapäeva. Kontsert-aktus oli Kuressaare Linnateatris, vilistlaste lustlik peoõhtu oma armsas koolimajas. Ilmus kooli almanahh “KPK lood”.

27.07.2006. Ajalehes Meie Maa ilmus kooli 46. lennu meenutuste artikkel oma koolist. Kirjutasid Taavi Rauniste, Madis Laid, Helena Pihl, Hendrik Kuusk, Laura Joandi.

Mai 2007. AS Eltel Network ehitas kooli staadionile välisvalgustuse ja elektrivarustuse. Maksumus 277 094 krooni. Rahastasid hasartmängumaksu nõukogu ja Kuressaare linnavalitsus.

21.02.2009. Kooli vilistlased avaldasid Kuressaare linnavalitsusele protesti seoses kavatsusega sulgeda Kuressaare Põhikool.

26.02.2009. Kuressaare linnavolikogu kinnitas oma otsusega meie kooli liitumise Kuressaare Gümnaasiumiga. Selle otsusega lõhuti reaalselt hästitoiminud perekond koos oma ajaloo ja traditsioonidega.
September 2009. Tähistasime meie koolihoone 70. aastapäeva. Toimus ajalookonverents.

15.12.2009. Afganistanis hukkus meie kooli vilistlane Kristjan Jalakas.

16.12.2009. Kool mälestas oma vilistlast leinaseisakuga, kooliaknal oli Kristjani musta lindiga pilt, põles küünal. Ta oli vaid 19-aastane.

Veebruar 2010. Algas reaalne liitumisprotsess Kuressaare Gümnaasiumiga.

Juuni 2010. Tähistasime kooli 50. juubelit.

1. september 2010. Algas viimane õppeaasta Kuressaare Põhikoolis.

Taas olime edukad maakondlikel ja vabariiklikel ainekonkurssidel. Grete Saak, 9.a – parim keemiaolümpiaadil (juh Katre Halliko) jne. Kool elas oma tavapärast elu. Erinevus seisnes ainult selles, et 3.–8. kl õpilaste vanematel tuli teha valikud, millises koolis soovivad nende lapsed jätkata põhihariduse omandamist.

Otsused on langetatud. 80 õpilast jätkab Kuressaare Gümnaasiumis. Peale selle õpitakse edasi Saaremaa Ühisgümnaasiumis, Kuressaare Vanalinna Koolis, Aste Põhikoolis, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis, Leisi Keskkoolis, väljaspool Saaremaad.

Reedel, 3. juunil toimub kooli lõpuaktus 3.–8. kl õpilastele. Pärast lõpuaktust, orienteeruvalt kl 10.45 jätab Kuressaare Põhikooli pere hüvasti oma armsa kooliga. Moodustame kätest kinni hoides ringi ümber koolimaja. Koolimaja ees on avatud mikrofon. Hüvastijätulaul Aale Lemberilt.

Minu sügav lugupidamine ja tänusõnad kõigile õpetajatele, teenistujatele, kes te olete 51 aasta jooksul erinevatel aegadel jaganud koolitarkust, hoolt ja armastust 2456 Kuressaare Põhikooli vilistlasele. Lisaks paljudele, kelle haridustee on enne 9. klassi lõputunnistuse saamist jätkunud teistes koolides.

Tänan kõiki inimesi, asutusi, organisatsioone, kes aegade jooksul on toetanud Kuressaare Põhikooli meie edukal toimimisel koolina. Lõpetan Jüri Tuuliku mõttega: “Ma ei unusta oma koolimaja tõsiselt võetavaid aknaid, mis ütlevad: me oleme alles, me jääme.”

Ühe auväärse kooli lugu on lõppenud.

Jaan Lember
Kuressaare Põhikooli direktor 2000–2011

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 267 korda, sh täna 1)