Varsti oo jälle sõuke päe, kus vanasid sõpru nähä soab

Maikuu oo alles käe, aga meitel sii oleks juba kut kesksui või vähämaste joanipäe. Nii tuline rutt oo rahval pial. 19-ndamal mail olli Muhu muuseumil 38. sünnipäe. Seda sai kena piduga peetud. Koguva külaselts ja Liiva kooli lapsed köisid külas ja seltsis olli pandud kasuma kuusepuu.

Paergust ta oo viel sõuke pisike ja roheline. Aga kui ta natusse suuremaks kasub, siis akkab vähäpärast õbedast korda üle vädama. Istutajateks ollid meite vallavanam Raido ja Koguva Andrusse Tarmo. Lapsed laulsid kuusepuust kenasid laulusid ja ringmängiga loitsiti kuusepuu kasuma.

Pärast söödi kampas sünnipäävakooki koa. Sellepääva olli muuseumis köimine rahvale ilma rahata. Muuseumijuhataja Lea arvas, et sõuke kena sünnipäävapidamine võiks akata küll igavoasta olema. Rieede, 27-ndamal, oo sii jälle üks kipekiire päe. Koolimajas oo siis tutipidu ja kevadball. Ja selle õhta tuleb see kange spordivõistlus, kus vallavolikogu ja noordevolikogu seljad kokku panavad.

Ja 28-ndal oo see päe, kus Muhu uisk omale kiilurava alla soab. Pidu akkab kellu kuiest pihta uisukojas ja lähäb pärast edasi Vanatoal. Oodata oo uhked kontserti. Kontserdil astuvad ülesse Linnusse Laasu Ivo ähk siis Ivo Linna ja taaga seltsis Meelis Laido. Ja viel oo laulma oodata Talina sadama koori ja Rotary klubi segakoori.

Kontserdi seitsmeeuruse piletiga toetatse uisu ehitamist. Enne Koguva pidu, kellu neljast annab seesama seltskond uisu toetuseks kontserdi Liiva suures kirkus. Nõnna et uisu ehitamist soab üsna mitmes kohtas toeta ja mis sii ütelda, kui sõuksed mehed juba laulvad, siis oo ikka üks irmuskena asi tulemas.

Ja järgmise omingu kellu kümnest akkab Külasemas Taimelaste päe, kut ma juba mineva nädali ütlesi. Lõpetuseks üks tiadaandmine kõikidele nendele, kis oo õppen või töötan eluaegas Muhu põhikoolis. See kevade soab kooli esimese lennu lõpetamisest mööda 35 voastad ja oo just paras aeg jälle kooli kokkutulekud pidada. Päe oo paika pantud 4. juuni.

Piduga akatse pihta juba omingu ühestteistmest ja ega enne südaüöd nüid küll lõppu oodata põle. Ja mis ta ikka ep jäe järgmise omingu esimese kukekiremise sisse. Osavõtmise eest küsitse 10 eurut. Ajakava levab easte kätte kooli kodulehe pialt ja valla kodulehe kaudu soab koa kätte. Ja sõuke moed oo ju iseenesest kena, et iga viie voasta takka vanasid sõpru nähä soab. Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)