Muhulased ep soa Tartu kooli piale

Pühabe õhta ma tahtsi koa oma koolilapse Tartu bussi piale panna, aga mette es soa. Põke olli sedasi äkitse kojo köima tuln ja ma põle mitte vahepial Kuresare soan, et teesele pilet ää osta. Ja ollis siis sõuksi ädalisi vähätumaks.

Karikond nuori lapsi, kis tahtvad koolis köia ja targaks soaja, puhas jähid alede nägudega Liiva vahele vahtima. Ja esmasbe omingu panni koa paljast pisike buss Tartu puole. Nõnna et es mahu sõnna koa mette. Ainumas viis Muhust Tartu soaja olli paarutes läbi Talina minna. Bussid pargitse Kuresares täis ja kui põle piletime ette ostet, siis ep soa änamaste mitte märki bussi piale.

Ja ega põle sie koa väga tarbline asi, et kui muhulased Kuresarest piletime tahtvad osta, siis tuleb kinni maksa koa Kuresare–Liiva ots. Ma juba mõtlesi välja, et kui levaks sõukse akkaja noorärra, kis tohiks bussi roolida, et äkist soaks siis kuskilt vondisid kaudu sõukse raha koa, et ostaks ühe pisisse bussi. Selle topiks Tartust ja Viljandist rieede õhta täis ja pühabe viiks rahva tagasi. Soaks muhulastele omaette bussi kohe.

Aga ma nüid rohkem ep kiru koa, sest meitel oo muid uusdissime sii kut palju. Nõnna kut teistkord juba üteldud sai, oo laupa, 21. mail Piiri all laat. Kellu ühessast akatse pihta. Kümnest pidada meite akordionimängijad pillilugusid koa laskma. Selle samma pääva soab ää anda oma vanasid lekri asjasid koa. Kellu poolest kahest Piiri all, kahest Liival ja poolest kolmest Hellamoal.

Ja nädalipäävad ja seda rohkemgid iljem, 29. mail, oo Külasemas koa nõuke natusse laada moodi asi – taimelaste päe. Sial soab taimesid osta ja müia ja vaheta, kis tahab. Ja kasvatamise kohja pialt antasse koa ead nõu. 28-nda mai õhta oo Koguvas uisu rautamise pidu. Muhu uisk soab nüid kiilurava alla. Seks puhuks oo siis jälle pisikest larbatskud oodata. Uisukojas akkab rautamise pidu pihta kellu kuiest ja pärast lähäb pidu edasi Vanatoal.

Enne seda pidu, kellu neljast, oo uisu toetuseks kontsert koa Liiva suures kirkus.Tuleva nädali ma riagi pitkemalt, mis täpsemaste kuskispool oo. Sellest eelmise õhta, 27-ndal, kellu seitsmest akkab Liiva spordilatsis üks isevärki võeduaamine. Seljad panavad kokku Muhu vallavolikogu ja noorde volikogu. Tehasse kindlaks, kummad oo kangemad teatejoosjad ja jalgpallimängijad.

Neh, ja et asi ikka veelgid uhkem oleks, palutse noordel tulla võistlema kut punkaritel ja volikogujaid oodetse kut lillelapsi. Vat sõuke uhke asi oo.
Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)