Üleskutse: Lasteombudsman kutsub lapsi oma õiguste teemal joonistama

Õiguskantsler kui lasteombudsman kuulutab välja laste joonistusvõistluse teemal “Minul on õigus…”, kutsudes lapsi oma õiguste teemal joonistama.

Lapse õiguste teemalisel joonistusvõistlusel on eesmärk teavitada lapsi ja noori lasteombudsmani olemasolust ja luua nendega kontakt, soov teada saada, mida lapsed ise oma õiguste all mõistavad, ning ärgitada neid oma õigustest rohkem teada saama.

Ootame laste joonistusi sellest, mida lapsed oma õiguste all mõistavad ja mis neile selle teemaga seondub. Iga pildi autor võiks lõpetada teemalause, andes nii pildile pealkirja.

Õigusi on väga mitmesuguseid ja neile võib läheneda erinevatest vaatenurkadest. Tahame joonistustel näha õigusi lapse perspektiivist. Hindame originaalset ja loovat lähenemist, soovi ja oskust elus oma õigusi märgata, teadvustada ja tuletada. Ning soovi oma õigustest rohkem teada saada. Selleks saab huvi korral aluseks võtta lapse õiguste konventsioonis toodud põhimõtteid:
1. ÜRO Lapse Õiguste Konventsioon: https://www.riigiteataja.ee/akt/24016 ;
2. Unicef Eesti lihtsustatud kokkuvõte laste põhiõigustest: http://www.unicef.ee/page/61 .

Joonistusi ootame kolmelt vanuserühmalt: lasteaialapsed (kuni 6-aastased), põhikooli 1.–4. klassi lapsed (7–11-aastased), põhikooli 5.–9. klassi lapsed (12–16-aastased ).

Joonistusi hindab õiguskantsler Indrek Teder koos laste õiguste osakonnaga. Tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad iga vanuserühma kolme vahvama joonistuse autorile antakse üle 1. juunil – lastekaitsepäeval lastele korraldatud avatud uste päeval õiguskantsleri kantseleis.

Ootame laste joonistusi 20. maiks (viimase postituskuupäevaga 18. mai) aadressil Kohtu 8, Tallinn 15193, märgusõnaga “Lapse õigus”. Soovituslikult A3- või A4-formaadis joonistused palume allkirjastada, lõpetades lause “Minul on õigus…”, ning märkida joonistusele autori nimi ja vanus.

Töö tagaküljele palume kirjutada lapse kool ja klass või lasteaed ja rühm. Kui lapse tööl on olnud juhendaja, siis ka juhendaja nimi. NB! Saadetud joonistusi ei tagastata ning neid võidakse edaspidi kasutada õiguskantsleri laste õiguste osakonna materjalides, viidates autori nimele. Samuti saab pilte edaspidi vaadata valmivalt lasteombudsmani kodulehelt.

Täiendav info ja küsimused joonistusvõistluse kohta: e-post andra.reinomagi@oiguskantsler.ee , tel 69 38 425.

Andra Reinomägi
õiguskantsleri laste õiguste osakonna nõunik

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 10 korda, sh täna 1)