Vanast ja uiest murdevõistlusest

Oma murdevõistluse lõpetasime seks korraks mineva laupa ää. Kirjutajaid olli ühtekokku kakstesn tükki ja nendel olli tüösid kokku viistesn. Nii rasked indamist kut seevoasta, põle meitel küll enne ette tuln. Olli oma neli-viis sõukest tüöd, misele oleks pidan esimese kohja andma.

 Ja kui sa neid teisigid uurisid, siis paljast paramaks läksid. Lõpuks, ea nõu kallis, sai välja antud terve posu erireemiaid. Änamaste igas tüös olli mõni asi teestest param. Takkajärgi suur aitüma kõikidele, kis võtsid vaevaks kirjuta. Ja muidugist oo kiituselaulu ää teenin Hellamaa külakeskus ja Liiva roamatukogu.

Sialsammas murdevõistluse lõpetamisel sai tuleva voasta jäuks koa mõttid veeretat ja asjad paika pantud. Ühel sellevoastasel kirjutajal tulli kole ea mõte, mis meite kommisjonile kohe kangeste meeldima akkas. Nõnna saigid tuleva voasta teemaks kuulutat “Elud-maad”. Paergusaa noored tiadvad kõik, kuskohtas oo Liival Kalakohvik.

Aga et sial eluilmal poed oo oln, sest põle suurt keegid kuuln. Neh ja selles majas, kus paergus oo Piiri all jahimeeste maja, olli ennemalt autumajand. Ja viel varatsemini oo sial oln kaloosi kontur. Aga muistsel aal olli see oopis elumaja. Vat tulligid sõuke mõte, et kui nüid inimesed, kis viel tiadvad, paneksid kirja Muhu majade ennemuistse elu.

Neh, kas sõuksi kohti oo siis vähätumaks. Piiril oo viel koolimaja ja internaat ja magasiait. Liival resturaan, Nõmmkülas olli sur uhke klubi omadaegu. Ja kuipalju peresid olli, kus oo oln vanal aal küla koolimajad. Ja paergused eludkid. Nie inimesed, kis mõndas majas elavad, ep tiagid, kis oo sial ennemalt elan ja oln ja mis nendest oo soan.

Vat sõuksi asju oodetse tulevavoastasel murdevõistlusel. Muidugist veel uhkem, kui teitel oleks viel juure panna vanu pilta (neh ja nüidseaa omasid kõrva). Või siis äkist mõni joonistaks majast pilta või laanisid (et mesmoodi ennemalt kambrid ollid ja…). Votudega oo ju nüidsel aal sõuke asi, et neid soab ää skännida ja siis soab inimene omad pildid tagasi. Ja kaup jähi sõuke, et reemiad antasse tuleva voasta jälle kõikidele, kis kirjutavad.

Rieede oo siis sõuke õhta, kus teatetantsi tihasse. Kellu kuiest akatse Liiva kirgu parklast tantsima ja lõpp oo Koguvas. Vanatoal oo pärast simman, kus Muhu taidlejad esinevad ja pärast soab kõik rahvas seltsis tantsi koa.

Noordekeskusest oo niipalju kuulda, et naad ollid Muhu Raadiuga Ruhnus külas köin. Ja viel oodetse noordekeskuse Pivoti rojekti multivilmisid, mis igatsorti ammetime tudvustavad. Tüöd tuleks ää soata või siis ise noordekeskuse ää viia ühessandaks maiks.

Igatsorti tulistamise ja tapmise vilma easte ep tahetaks. Aga ega nie põle ju ühed suuremad asjad koa mette. Nõnna et vihtuge nüid aga multivilma tiha.
Vat sõuksed jutud ollid mool täna.
Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)