Omavalitsuste liit asub Kuressaarega läbi rääkima (2)

Liikmemaksuvaidluses lahenduse leidmiseks on Saaremaa omavalitsuste liit moodustanud komisjoni, kes asub arutama Kuressaare linna tehtud ettepanekuid olukorra muutmiseks. Koostöövõimalikkust arutatakse ka liidust välja astunud Kaarma vallaga.

Vastuskirjas Kuressaare linna saadetud ettepanekutele liikmemaksu määramise tühistamiseks ja põhikirja muutmiseks tõdeb SOL-i esimees Kaido Kaasik, et liidu põhikiri vajab tõepoolest ümbertegemist ja liikmemaksude määramise kord selgemaid jooni.

“Saaremaa Omavalitsuste Liidu juhatus mõistab Kuressaare Linnavalitsuse muret liikmemaksu liiga suure tõusu osas, võrreldes 2010. aastaga, arvestades seejuures asjaoluga, et liikmemaksu kinnitamisel oli Kuressaare linna 2011. aasta eelarve juba kinnitatud,” kirjutab Kaasik.

Samuti on SOL reageerinud ka asjaolule, et sama vaidluse tõttu astus liidust välja Kaarma vald, kes toonitas oma väljaastumisotsuse juures, et soovib siiski ürituste rahastamise osas koostööd SOL-iga jätkata.

“Koostöökokkuleppe sõlmimiseks palume täpsustada, milliseid üritusi olete nõus rahastama ja millises ulatuses,” palub SOL Kaarma vallal neile teatada ja märgib, et Kaarma väljaastumise ja edasise koostöö küsimused tulevad arutusele SOL-i volikogu järgmisel istungil, kuhu palutakse tulla ka Kaarma valla esindajatel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)