Saaremaal andsid vande uued rahvakohtunikud

Eelmisel nädalal andis Pärnu maakohtu Kuressaare kohtumajas vande 17 rahvakohtunikku. Kutsutuid oli küll rohkem (27), kuid osa ei saanud sel päeval tulla.

“Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Tõotan mõista õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega,” vandusid vastsed rahvakohtunikud nädal tagasi kohtu üldkogu ees.

Seaduse järgi osaleb rahvakohtunik õigusemõistmisel seaduses sätestatud alusel ja korras ning tal on võrdsed õigused kohtunikuga. Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes vastab seaduses sätestatud nõuetele.

Rahvakohtunike kandidaadid esitab kohalik omavalitsus ja arvuliselt tuleb seda teha nii, et iga vald oleks vähemalt ühe inimesega selles ametis esindatud. Seejärel pannakse kandidaadi nimi Ametlikesse Teadaannetesse ja inimesed saavad vajadusel esitada vastuväiteid selle isiku nimetamisele. Pärast seda kui vastuväidete esitamise aeg on möödas, järgnebki vandeandmine ametisse nimetamise komisjoni ees. Rahvakohtunik nimetatakse ametisse neljaks aastaks.

VANDE ANDSID:
1. Pille Adramees
2. Maire Forsel
3. Maimu Karu
4. Nele Laagus
5. Harri Laanemaa
6. Andrus Lulla
7. Eeve Näälik
8. Helje Pent
9. Elika Pukk
10. Jaanus Reede
11. Jaanika Rikko
12. Õilme Saar
13. Ülle Soom
14. Hildegard Truu
15. Harald Tõru
16. Maidu Varik
17. Alur Õunpuu

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 79 korda, sh täna 1)