Hapurokk seljast maha, värsked kalad selga jälle…

Suuri nädal oo siis nüid käe. Neljabe ja rieede oo sõuke ea aeg, kus soab seda tulist ead toitu hapurokka priipärast süia. Ennevanaste oln Muhus sõuke moed, et suuri neljabe piale hapuroka süömist vissatud ennast pitkali ja siis nänn annud malakast. Ja mõndas pool peksetud sedaviisi oopis suuri rieede omingu. Aga sõuke keretäis pidi kalaõnne andma. Nõnna et olli ikka üsna asja eest soadud.

Laupa oo jüripäe koa. Siis pidada kägu tulema. Vanade muhulaste järge piaks siis ead vilja voastad oodata olema. Sest käo tuleku aegas oo mets alles vitsas.

Mineva laupa tehti Liiva poe uied uksed lahti. Ui-jeekist, kus olli äkist ruumi ja kaupa. Ma kuipisi sial riiulite vahel üsna poole tundi rinki. Neh, ta ikka kena küll, kui igal asjal oo oma kohtpaik, kus ta riiuli pial pantud oo. Põle änam sõukest äda, et muist värki oo kärudega keskele latsi aetud, sest mõjal põle kohta mette.

Ja änam ep pia sõukste raiepaku moodi aside otsas kodima, et lae alt asju kätte soaaja. Kõikidele, kis oo selle uhke poe ehitamisega vaeva näin, suured tänud, pitkad paid, kut vahest öeldse.

Sellesamma laupa õhta ollid Muhu mehed köin Pärsamal oma ansambliga võistlemas. Nendel läin nii kenaste, et antud teestele Pisarakitkujate erireemia. Ja kuulama tuln rahva meelest oln nad koa kõikse param ansambel ültsegid.

Ja pühabe olli Lõetsas liikumise päe. Rahvast oln masu kolme-neljakümne inimese rinkis. Ja kahessa kilumeetrid köidi ää. Aitüma kästi ütelda Jüri-Jaani Margetile, kis lõpetuseks kohve ja keeksi pakkus. Ja muidugid kästi tänada Ivot, Reinu ja Mallet, kis tulist uhket ja tarka juttu ollid riakin.

Jüribe õhta kellu kuiest peetse Hellamoa külakeskuses ää sellevoastase murdevõistluse lõpetamine. Nõnna et kõik oo sõnna kangeste oodatud. Olli ikka uhkeid asju, misest sedakorda olli kirjutat. Ja kenasid tüösid olli kohe mitu tükki. Neh, paergu ma teitele sest rohkem ep riagi koa. Tulge aga laupa kuulma-voatama.

Tuleva rieede, 29-ndal, vihutse tantsi. Tuleb üks sõuke uhke asi kut teatetants. Kellu kuiest õhta akkab Liiva kirgu parklast asi pihta ja iga kilumeetri takka tulavad uied tantsijad asemele. Nõnna minnasse lõhkudes Koguva välja. Pärast oo Koguva Vanatoal üks pisike larbatsku moodi asi koa. Vat sõuksed jutud ollid mool täna.
Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 48 korda, sh täna 1)