Lugeja küsib

Kas tööandja peaks mulle maksma keskmist töötasu aja eest, mil käin töö juurest ära doonorina verd loovutamas?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:
Teatavasti on vereseaduse § 7 lg 3 p 5 kohaselt doonoril õigus saada tööandjalt vaba aega vere loovutamiseks.

Kahjuks ei saa aga vere loovutamise aega käsitleda töölepingu seaduse § 38 võtmes ehk siis olukorrana, kus tööandja peaks nimetatud paragrahvi kohaselt maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tuleneval, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

Vere loovutamine on üldjuhul planeeritav ehk siis eelnevalt kavandatud tegevus, mida ei saa käsitleda olukorrana, kus töötaja ei saa täita tööülesandeid temast endast tulenevate ettenägematute asjaolude tõttu. Kõike seda eespool mainitut kinnitab kaudselt ka töölepingu seaduse eelnõu seletuskirjas avaldatud seisukoht, millise kohaselt ei käsitle töölepinguseaduse § 38 teistest seadustest tulenevaid töötasu maksmise kohustuse juhtumeid, kui töötaja ei täida tööülesandeid.

Kokkuvõtteks võib öelda järgmist: töölepingu seaduse § 38 alusel tööandja vere loovutamise aja eest töötajale keskmist töötasu maksma ei pea. Samas ei keela seadus tööandjat töötajale soodsamate kokkulepete kohaldamist ehk siis tööandja võib vastava pooltevahelise kokkuleppe kohaselt säilitada töötajale vere loovutamise aja eest nii töölepingujärgse töötasu kui ka keskmise töötasu. Vastavad kokkulepped oleks mõistlik fikseerida töölepingus või siis üldisemalt tööandja töökorralduse reeglites.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)