Terve töötaja on tööandja edu pant (1)

Töötervishoid on üks preventiivse iseloomuga tervishoiuvaldkondi, mis uurib töötingimuste ja tööprotsessi mõju töötaja tervisele ja töövõimele ning mille ülesandeks on tervisekahjustuste tekkimisel seoste otsimine töökeskkonnas leiduvate ohuteguritega, ennetuslik tegevus kutsekahjustuste vältimiseks, kutsehaiguste ja tööst põhjustatud haiguste õigeaegne diagnoosimine ja töötaja ravile suunamine.

Saaremaal töötervishoiuarstina töötava Ülo Lemberi sõnul hõlmab töötervishoid ka tööandja nõustamist tervisliku töökeskkonna loomisel, töötajate nõustamist terviseriskide vältimiseks ning taastusravi ja rehabilitatsiooni korraldamist. Spetsialistid, kes nimetatud tegevusi läbi viivad, on tema kinnitusel põhiliselt töötervishoiuarstid ja -õed, aga ka hügieenikud, ergonoomid, füsioterapeudid ja psühholoogid.

Töötervishoiuarst teeb töötajate tervisekontrolli ettevõttes läbi viidud riskianalüüsi alusel, selgitab Ülo Lember. Tema kinnitusel võib töötervishoiuteenust osutada vaid tervishoiuameti tegevusluba omav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on läbinud mitmeaastased vastavasisulised spetsialiseerumiskursused või lõpetanud Tartu ülikoolis residentuuri töötervishoiu alal.

“Töötaja hea tervis, inimsõbralik töökeskkond ja kõrge töökultuur tagavad töö kõrge kvaliteedi ja tootlikkuse ning määravad lõppkokkuvõtteks ka kogu ettevõtte edu ja maine,” ütleb Lember. Ta lisab, et tööandja, kes vaatab kaugemale ette, hoolitseb seeläbi ka tervisele ohutu töökeskkonna loomise eest, teades, et terve töötaja teeb parimat tööd ning on seega äri edu pant.

Kohe tööle asudes arstile!

Tööandja peaks Ülo Lemberi kinnitusel uue töötaja suunama töötervishoiuarsti juurde kohe esimese kuu jooksul, kui töötaja on firmas tööle asunud. “See tagab tööandjale kindlustunde, et uus töötaja ei too endaga kaasa mõnda kutsehaigust, mille ta on tegelikult saanud eelmise tööandja juurest,” põhjendab Lember, lisades, et seeläbi määratletakse töötaja tervislik staatus – tema tervise hetkeseis.

“Vastuvõttudel on juhtunud, et mõne töötaja tervislik seisund on olnud nii halb, et vajalik on inimese kohene suunamine EMO-sse (erakorralise meditsiini osakond – toim) või siis veidi hilisem pöördumine oma perearsti poole, kus toimub edaspidine ravi ja jälgimine,” toob Ülo Lember näite oma kogemustest.

Paljud terviseprobleemid saab tohter enda kinnitusel lahendatud ja kontrolli alla kohe Hanvaris, kus ta patsiente vastu võtab. “Mõned, kes tulevad juba korduvale tervisekontrollile, kahe-kolme aasta tagant, on tänanud, et tänu arstile sai ta uuringutele ja seejärel oma haigusele õige ravi ning nüüd on tervis jällegi korras,” räägib ta. Sellised hetked on Lemberi jaoks südantsoojendavad.

Tööandjad on asjast huvitatud

Tööandjate huvi suunata töötajad töötervishoiuarsti juurde tervisekontrolli on Ülo Lemberi kinnitusel suur ja ootejärjekorrad on seetõttu vähemalt kuu või poolteist pikad. “Soome töötervishoiuameti tehtud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete uuringus leiti, et töötervishoiualased investeeringud toovad ettevõtetele majanduslikku kasu, mis 10- kuni 20-kordselt ületab praegused töötervishoiule tehtavad kulutused,” märgib ta.

KUST LEIAB ABI?
Kuni 2006. aasta kevadeni osutas Saaremaal töötervishoiuteenust doktor Rein Tammur SA-s Kuressaare Haigla. 2006. aasta suvest on Saaremaal võimalik töötervishoiuteenust saada Kuressaare erakliinikus Hanvar (Kauba tn 19). Seal võtab hädalisi vastu töötervishoiuarst Ülo Lember, kes on sündinud, kasvanud ja koolis käinud Kuressaares, kuid praegu elab Hiiumaal.
Hanvari kontaktid ja info teenuse kohta: tel 45 33 380 või e-posti aadressil hanvar@tt.ee .

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 211 korda, sh täna 1)