Lugeja küsib

Sõidan Saaremaalt tihti isikliku autoga töölähetusse mandrile. Sõit võtab aega 4–5 tundi, nädalavahetuseks koju tulles vahel rohkemgi. Kas tööandja peaks mulle maksma tasu lähetuskohale sõiduks kulunud aja eest? Autokompensatsiooni osas oleme kokku leppinud, kuid kes ja kuidas kompenseerib sõidu aja?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:
Vastavalt töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 21 lõikele 1 võib tööandja lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga ettenähtud töötegemise kohta. Samuti sätestab TLS, et töötajat ei või töölähetusse saata kauemaks kui 30 järjestikuseks kalendripäevaks, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud pikemat tähtaega. Kuigi ajakirjanduses on lugeda olnud mitmeid erinevaid arvamusi seoses töölähetuste temaatikaga, peab veel kord mainima, et TLS ei sätesta, et lähetuskohta sõidu ja sealt tuleku aega tuleks käsitada töötaja tööajana.

Tööandja saadab küll töötaja lähetusse, kuid sõidu ajal ei täida töötaja oma tööülesandeid. Sõitu lähetuskohta ei saa seega käsitleda töötaja tööajana. Kuna tegemist ei ole tööajaga, siis ei pea tööandja nimetatud aja eest ka töötasu maksma. Kehtiv seadus ei näe ette ka mingeid muid täiendavaid reegleid sellise aja tasustamiseks.

Vabariigi valitsuse 2009. a 25. juuni määrus nr 110 “Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord”, mis üldjuhul reguleerib töölähetusega kaasnevate kulude hüvitamist, ei sisalda samuti mingeid sätteid töötaja lähetuskohta sõitmise tasustamise osas.

TLS jätab lähetusse sõitmise tasustamise poolte kokkuleppe lahendada. Kui töötaja töö eeldab pidevat lähetustes käimist, siis tuleks osapooltel juba lepingu sõlmimisel või vähemalt enne töötaja esimesse töölähetusse minekut kokku leppida lähetuses viibimise tingimused, sealhulgas lähetuse kohta sõitmise aja tasustamine ja vastava aja arvestus. Selline omavaheline kokkulepe peaks mõistlikult arvestama nii töötaja lähetuskohta sõiduks kuluvat aega, sõitude sagedust kui ka reisimisest tingitud ebamugavusi.

Lähetustes käijatele tuleb kindlasti kasuks teadmine, et vastavalt TLS-i § 40 lõikele 2 on töötajal õigus nõuda töölähetusega kaasnevate kulude hüvitamist. Lõike 4 järgi on töötajal õigus nõuda lähetusega kaasnevate võimalike tekkivate kulude hüvitamist mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust ning tal on õigus keelduda lähetusest, kui tööandja ei ole mõistliku aja jooksul ettemaksu teinud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 50 korda, sh täna 1)