RMK otsib poollooduslike koosluste hooldajaid (5)

Sel kevadel sõlmib riigimetsa majandamise keskus (RMK) poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks täiendavaid maakasutuslepinguid kokku 92 maaüksusel 12 maakonnas. Unikaalsed looduskooslused, mis paiknevad 720 hektaril üle Eesti, vajavad järgnevatel aastatel eripalgelisi taastamis- ja hooldustöid.

“Tööde loetelu poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks on mitmekesine. Niidukoosluste taastamiseks tuleb pealetungivat metsa maha võtta, kadastikke piirata ja roogu niita. Juba taastatud aladel tuleb loomi karjatada või heintaimestikku regulaarselt niita,” tõi näiteid RMK looduskaitse peaspetsialist Kristjan Tõnisson.

RMK hallatavate maade kasutusse andmist korraldavad RMK metskonnad. Taastamist ja hooldamist vajavad alad, mille vastu on naaberalade hooldajatel konkreetne huvi, antakse kasutusse läbirääkimistega pakkumiste kaudu. Lepinguteni tahetakse sellistel aladel jõuda hiljemalt 15. aprilliks.

Alad, mille kasutusse võtmise soovide kohta informatsioon puudub, antakse kasutusse valikpakkumiste kaudu. Valikpakkumiste toimumise kuulutused ilmuvad lisaks Ametlikele Teadaannetele ka RMK kodulehel ja maakonnalehtedes. Valikpakkumiste kaudu tahetakse lepinguteni jõuda hiljemalt 1. maiks.

“RMK arvestab poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks maade kasutusse andmisel juba kohalike tulemuslikult tegutsevate hooldajatega ning nendega peame läbirääkimisi alade laiendamiseks. Uute partnerite juurde toomiseks korraldame ka valikpakkumisi,” selgitas protsessi RMK juhatuse liige Tiit Timberg.

Poollooduslike koosluste taastamistöödega luuakse eeldused ala poolloodusliku kooslusena majandamiseks ja taastamisele järgneb ala hooldamine. Maakasutuslepingu sõlmijal on võimalik taastamistoetust taotleda keskkonnaametilt ja hooldamistoetust PRIA-st. Toetuste abil on tänaseks suudetud riigimaadel taastada ja hooldada ligi 5000 hektarit poollooduslikke kooslusi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)