HOTE annab hõlpu puuetega inimeste hooldajatele (1)

HOTE annab hõlpu puuetega inimeste hooldajatele

EESTVEDAJAD: HOTE-projekti projektijuht-administraator Piret Konsap (paremal) ja projekti mentor Saaremaal Helle Kahm, Sõmera hooldekodu juhataja.
Foto: Sander Ilvest

AS Hoolekandeteenused on valinud ka Saaremaa ühena viiest maakonnast oma koostööpartneriks Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavas projektis “HOTE – kombineeritud kodu- ja päevahooldusteenuste pakkumine hoolduskoormusega isikute töölerakendumise toetamiseks”.

Projektijuht Piret Konsapi sõnul sattus Saaremaa valikusse seetõttu, et siin on suhteliselt suur puuetega inimeste osakaal ning Sõmeral on ka olemas AS-ile Hoolekandeteenused kuuluv päevakeskus.

Üleeile rääkis Piret Konsap selle pika ja keerulise pealkirjaga projekti üksipulgi lahti Saare maakonna sotsiaaltöötajate ees ja vastas arvukatele küsimustele. Niisiis on nimetatud projekt mõeldud eelkõige selleks, et vähendada nende tööealiste inimeste koormust, kes peavad oma lähedasi erivajadustega inimesi päevast päeva hooldama ja ei saa tööd otsida ega tööle minna või on siis oma töökoormust oluliselt vähendanud.

HOTE annab neile abiks kaks koduhooldustöötajat ja ühe päevahooldustöötaja, kes hakkavad vastavat teenust osutama üle maakonna. Konsapi sõnul on need inimesed Saaremaal välja valitud ja praegu käivad nendega läbirääkimised. “Kuna nõuded nendele on väga suured ja projekti periood liiga lühike (1 aasta), siis kasutame olemasolevaid ressursse, selleks uusi inimesi ette valmistada pole lihtsalt aega,” märkis projektijuht. Ta lisas, et hetkel on väljavalituiks osutunud vastava eriala ja ettevalmistusega töötajad Sõmera hooldekodust.

Eile lepiti kokku, et aprilli lõpuks kaardistavad omavalitsuste sotsiaaltöötajad need erivajadustega täiskasvanud, kes on selles projektis osalemisest huvitatud. Kokku 30 puudega inimest Saare maakonnast. Ja nende hooldajad (18–64-a tööealised) saavad siis tänu HOTE spetsiaalsele kodu- ja päevahoiuteenusele rohkem vaba aega enese jaoks, võimaluse otsida endale tööd, käia koolitustel jms. HOTE-projekti mentoriks Saaremaal jääb Helle Kahm, Sõmera hooldekodu juhataja.

PUUETEGA INIMESTE OSAKAAL EESTIS KASVAB
2006. a – 8,4% rahvastikust (113 000 inimest).
2009. a – 8,6% (118 000 inimest).
Enamik puudega täiskasvanutest vajab toimetulekuks kõrvalabi – 48% vahetevahel, 36% pidevalt.
70% kogu hoolduskoormusest langeb erivajadusega inimese omastele. 59% erivajadustega inimeste hooldajatest osutab puudega inimesele abi iga päev 3 tundi (üle 20 tunni nädalas).
Allikas: sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi viidud uuring

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 78 korda, sh täna 1)