Tööandja ei saa töötasu ühepoolselt vähendada (1)

Tööandja ei saa töötasu ühepoolselt vähendada

 

Täienduseks eelmisel nädalal Saarte Hääles ilmunud sõnumile “Linnavalitsuse ja lasteaiaõpetaja vaidlus jätkub” tahan öelda, et tööandja ei saa töölepingut ühepoolselt muuta, sealhulgas ei ole tal õigust vähendada töötasu, kui töötaja ei ole sellega nõus.

Meie lasteaedade õpetajate jt töötajate töötasu on aga tööandjad/ kohalikud omavalitsused eelnevatel aastatel korduvalt vähendanud ja survestanud töötajaid nõustuma väitega, et kui töötaja töötasu vähendamisega ei nõustu, siis ta koondatakse.

Selline väide ei põhine seadusel, sest töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel (töölepingu seaduse § 12) ja töötajat saab koondada ainult siis, kui töö lõpeb, mitte siis, kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega sama töömahu korral.

Tänavu 29. märtsil tegi riigikohus teatavaks väga põhimõttelise otsuse samas küsimuses. Kuressaare linna lasteaiaõpetaja, ametiühingu usaldusisik Mirjam Veide ei nõustunud linnavalitsuse tehtud palgakärpega kõigile linna asutuste töötajatele ja ei kirjutanud alla töölepingu muudatusele, millega vähendati töötasu 18%. Kõik teised töötajad peale veel ühe õpetaja nõustusid töötasu vähendamisega. Need kaks õpetajat koondati väitega, et töö lõppes kokkulepitud tingimustel.

Kuigi riigikohus saatis asja mõne küsimuse osas ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks ja asja arutelu jätkub, on riigikohus asunud selgele seisukohale, et koondamine oli ebaseaduslik ja töölepingu lõpetamiseks koondamise tõttu puudus alus. Riigikohus märkis, et töölepingu lõpetamiseks koondamise tõttu puudub alus, kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, ja seda ka olukorras, kus kohaliku omavalitsuse eelarve vähenes ja juht tegi kõigile töötajatele ettepaneku palgakärpeks. Kohus rõhutas, et antud vaidluses ei oma tähtsust, et teised töötajad nõustusid palgakärpega või miks nad seda tegid – ka see ei anna alust koondada töötajat, kes töölepingu muudatusettepanekut ei allkirjasta.

Tööandja peab kandma vastutust töölepingu, nagu kõigi lepingute täitmise eest ning ei saa maandada riske töötaja töötasu arvel. Siinkohal peame väga kõrgelt tunnustama lasteaiaõpetajat Mirjam Veidet, kes tõelise ametiühingu usaldusisikuna seisis oma töötajate eest, asus korduvatesse läbirääkimistesse juhataja ja Kuressaare linnapeaga, ning lõpuks koos ainult ühe toetajaga oma ametiühinguorganisatsioonist keeldus nõustumast töötasu vähendamisega ega kirjutanud alla töölepingu muudatusele. Tänu temale ja tema kindlameelsusele läbida pikk kohtutee on meil lõpuks riigikohtu seisukoht töölepingu ühepoolse muutmise seadusevastasuse osas.

Kuna kohtuotsus pole lõplik ja mõnedes küsimustes kohtulik arutelu ringkonnakohtus veel jätkub, ei ole praegu võimalik nimetatud otsust (peale kirjeldatud seisukohtade) rohkem kommenteerida.

Vaike Parkel
Eesti haridustöötajate liidu õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 80 korda, sh täna 1)