Poed oo kut kalidor

Kevaded oo järjest rohkem nähä. Linnulaulu oo kõik kohjad täis. Lume alt tuleb muidugid mailmatuma paks kõntsakord välja, aga juu sest koa jägu soab. Väina juba aab lahti. Sii vahepial ollid kangeste udused päävad. Ja selletaudi oo meitel natusse vilumad ilmad kut ülemoal.

Esimese abrilli õhta olli noordekeskuses kevade piknik ja sialtmoalt kohe edasi IT-üö. Neh, enne seda olli masu nädalipäävad teaatri nädali pidamine. Igatsorti asidega, mes selle aa sihes tehti ja rahvale pakuti, kuulukse kõik irmus rahul olavad. Tuleva nädali oo nendel siis sie rumminädal, kus naad oma rumma taguvad. Juu pärast kuuleb-näeb.

Liiva poe juures oo juba mineva voasta lõpust soadik oln sur kange ehitamine poolel. Siiamaani põle sest väga aru soangid, sest silm olli arjun, et tüö õue pial köib. Nüid oo poe juureehitus valmis soan ja töüjärg oo jõudn poodi sisse. Sõnnamoale, et suurem jägu poodi oo kinni ja kauba all oo justkut pisike kalidor. Aga neh, igapäise leva soab sialt kätte ja paljuke sie inimesele siis taris oo. Selle nädalt-poar kannatab ää. Ja kui siis uied uksed lahti tihasse, siis oo meitel ui-jeekist kui kange poed.

Kuulda oo, et meite poe kõrva tahetse varsti teene viel ehita. Äkist siis kui kaks surt kanged poodi kõrussiti oo, kaduvad suisel aal ää nie irmpitkad sabad koa.

Hellamaa külakeskuses oo terve abrilli kuu lillemustriga postkoartide ja Muhu tanude väljanäitus ülal. Teesibe ja neljabe kellu ühessast poole seitsmeni ja kessiku, rieede ja laupa ühessast poole kolmeni. Ja kuni abrilli lõpuni oo iga neljabe õhta viiest kahessani roosimise ring koa viel ikka. Sõuksed jutud ollid mool täna.
Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)