Soojafirmas vaieldakse kombijaama hanke üle (2)

Kuressaare Soojuse kombijaama üldehituse hanke protsess saadeti ekspertiisi, kuna üks nõukogu liige seadis kahtluse alla hanke läbiviimise vastavuse seadusele.

Kombijaama üldehituse hanke, mille maksumus on 1,3 miljonit eurot, teade avaldati vaid väikese nupuna Kuressaare Soojuse kodulehel. Hankele registreerus viis firmat, nendest vaid kaks – Kuressaare Ehitus ja Tesman – Saaremaalt. Saarte Hääl kontrollis ka väidet, et mitmed kohalikud ehitusfirmad ei olnud hankest kuulnudki, ning selle väite tõesust ajakirjanikule ka kinnitati.

Vähene läbipaistvus

Kuressaare kombijaama ehitusest siiski vaid 12% moodustava üldehituse osa (hoone ja ka osalised kommunikatsioonid – toim) hanke vastu oli nõukogu liige Priit Riim. Olgugi et Riim ise on ehitusfirma Primus PR-juht kinnitab ta, et ei oma konkreetse hanke vastu mingeid huvisid ja ei saagi neid omada, kuna on nõukogu liikmena seotud isik.

Riim ütles Saarte Häälele, et tema arvates on rikutud riigihangete seaduse paragrahvi, mis sätestab hanke läbiviimise ja rõhutab muuhulgas vahendite säästlikku kasutamist, õiglast konkurentsi ja läbipaistvust. Riim tegi hanke väljakuulutanud soojafirma juhatusele ettepaneku hange tühistada ja kuulutada välja uus avalik hange, kuid see ettepanek toetust ei leidnud. Lõpuks otsustas nõukogu saata hanke rahandusministeeriumisse ekspertiisi.

Tõrjusid Faciot

Kuressaare Soojuse nõukogu esimehe Rein Kallase sõnul on siiski kõik tehtud otstarbekust ja objekti spetsiifilisust silmas pidades. Kallas märkis, et lihtmenetlusega riigihanke puhul, mida üldehituse hange oma vormi poolest on, ei peagi seda laiemalt välja kuulutama. “Teade oli kodulehel üleval,” kinnitas Kallas Saarte Häälele ja ütles, et seni on kõik Kuressaare Soojusega seotud hanked läbi viidud samal viisil ja kunagi pole probleemi tekkinud.

Kallas selgitas ka seda, miks ei tehtud avatud riigihanget. Nimelt otsustas Kuressaare Soojuse nõukogu, et kombijaama hange viiakse läbi mitmes etapis, mitte ei tehta n-ö “võtmed kätte” ehitust. Sellel koosolekul Priit Riim Kallase sõnul ei osalenud.

Selle otsuse tingis Kallase sõnul see, et objekt on niivõrd spetsiifiline. Nüüd korraldatakse näiteks eraldi hange üldehitusosale. Generaatorid ja katlad soetatakse samuti eraldi hangetena. Kahe viimase puhul tuleb Kallase sõnul juba välja kuulutada avatud riigihange, kuna hanke maht ületab lihthanke piiri.

Ühe nüansina tõi Kallas välja ka selle, et lihthanke tingimused on paindlikumad ja annavad hinnaläbirääkimistel rohkem võimalusi.
“Muidu oleks igasugu Faciod kokku tulnud,” tõi Kallas Saarte Häälele näite alapakkumistega kuulsaks saanud ehitusfirmast. Nõukogu esimees kinnitas ka seda, et hanke tükeldamine oli enne rahandusministeeriumiga kooskõlastatud.

Koostootmisjaama mõte seisneb põhiliselt elektrienergia müümises Eesti Energiale, saadav tulu aitab väidetavalt tulevikus Kuressaares soojusenergia hinda alandada. Põhiliselt hakkepuidul ja turbal töötav koostootmisjaam peaks kaugemas tulevikus tagama linna kaugküttesüsteemis müüdava soojusenergia hinna mõningase languse.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)