Nasva liivakarjääri laiendamine tekitab trotsi

Kohalikud ettevõtjad ei ole nõus Nasva liivakarjääri laiendamisega ja ütlevad, et olukord on juba praegu hull – aastaid on liiva kaevandatud Nasva supelranna poolses küljes ning sellest on sinna tekkinud veealused augud, mille tõttu on Nasva rannas uppunud kaks last.

OÜ Saare Fishexport nõuab keskkonnamõjude hindamist ja on saatnud keskkonnaministeeriumile vastuväited osaühingu Moreen maavara kaevandamise taotlusele. Kirjas, millele on alla kirjutanud juhatuse esimees Arne Salong, märgitakse, et just selline veealune kaevandamine on inimestele äärmiselt ohtlik, sest tekitab ülisuuri, inimestele nähtamatuid süvendeid.

Lisatakse ka, et järgmisena ohustab kaevandamine Mändjala supelranda, mis on põhiliseks turismimagnetiks suvehooajal. Praeguseks on tekkinud olukord, kus rannas on liiva asendanud kivid ja kruus, mis aga puhkajad eemale peletab.

Salongi sõnul peaks kaevandatava liiva kogus olema kontrollitav, kuid neile teadaolevalt puudub liiva kaevandamisel kontrollmehhanism. Samuti on Saare Fishexporti häirinud juba aastaid kaevandusest tulevate raskeveokite suur tonnaaž. Oma rahulolematust liivakarjääri laiendamise suhtes on üles näidanud ka teised kohalikud ettevõtjad.

Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonna juhataja Tarmo All ütles kommentaariks Saarte Häälele, et arvamused, ettepanekud, seisukohad ja vastuväited vaadatakse keskkonnaministeeriumis hoolikalt läbi ja võetakse vajadusel arvesse lõpliku otsuse tegemisel. Ta lisas, et olemasoleva eelnõu kohaselt ei näe keskkonnaministeerium vajadust keskkonnamõju hindamiseks, kuid täiendavate asjaolude selgumisel ei ole välistatud selle seisukoha ümberhindamine.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)