Muhu esimese elektrituuliku keskkonnamõju enam ei hinnata

Muhu vallavolikogu otsustas mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) Võiküla Metsa maaüksuse detailplaneeringule, mille eesmärk on Muhu saare esimese elektrituuliku püstitamine.

“Keskkonnamõju hindamata jätmise otsuse aluseks olid kahe erineva eksperdi koostatud eelhinnangud, millest järeldus, et elektrituuliku rajamisega ei kaasne olulist keskkonnamõju,” ütles Saarte Häälele Muhu valla maa- ja planeeringunõunik Pille Tamm.

Nii Muhu vallavalitsuse tellitud keskkonnamõjude eelhinnangus kui arendaja, vendade Sõnajalgade ettevõtte OÜ Estwind Energy tellitud eelhinnangus on küll nenditud, et võib esineda teatav mõju linnustikule, ent juhul kui täidetakse keskkonnaameti kooskõlastuses toodud tingimusi, ei oma tuulik eeldatavasti olulist negatiivset mõju.

Samuti võib Võiküla munakiviteelt mahasõidu rajamine mõjutada rabakonna ja rohukonna elupaiku ning kahjustada tähnikvesiliku elupaika. Tähnikvesiliku elupaiku minimaalselt kahjustava lahenduse leidmiseks tuleb kaasata liigispetsialistid ning teelõik ja mahasõit tuleb rajada nii, et ei muudeta piirkonna veerežiimi. Selleks tuleb rajada teetammi vee ja loomade vaba liikumist võimaldavad truubid.

Ramboll Eesti AS ja OÜ Keskkonnakorraldus koostatud eelhinnangutes on öeldud, et tuuliku müra ja varjude mõju ümberkaudsetele hoonestusaladele ei ole oluline ning visuaalse mõju leevendamiseks soovitati elektrituulik värvida matti helehalli värvi. Võiküla Metsa maaüksuse detailplaneeringu on kooskõlastanud ka keskkonnaamet, kelle hinnangul käsitlevad eelhinnangud kõiki kriteeriume piisavalt.

Sügisel tekitas Estwind Energy tuulikupüstitamise kavatsus Muhu elanikes vastuseisu, sest ligipääs tulevasele tuulikule peaks läbima nende kinnistuid. Kavandatava tuulegeneraatori juurde viib ka munakivitee, kuid selle kasutamise on välistanud muinsuskaitseamet. Pille Tamme sõnul on Võikülla kavandatava elektrituuliku detailplaneeringu menetlus alles poole peal, seega on vara veel lõplikest lahendustest ja seisukohtadest rääkida.

“Hetkel on planeering täiendamisel ja parandamisel. Kui vajalikud parandused ja täiendused on sisse viidud, korraldatakse uus avalik väljapanek, ning kõigil huvilistel on võimalik oma ettepanekuid ja vastuväiteid esitada,” sõnas Pille Tamm.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)