Meri ja mehed Koguva Väljal

Paastumaarjapäe oo nüid möödas. Ennevanaste üteldi, et kui paastumaarja ööse külmetab, et siis külmetab viel nelikümmend ööd. Nõnna et kui vanade muhulaste tarkust usku, siis enne lehekuud ikka sojaks ep lähe. Lumi seesab koa viel nii vissisti moas. Päeva ikka kuigidpalju sulatab, aga ööse läpatab jälle uieste juure sadada.

Nõnna ta oo, et Tooma Juhani surmast soab nüid juba nelikümmend voastad. Muuseumis oo selle paigu jälle üks ettekandmiste päe tulemas. Sedakorda oo teemaks võetud ja nimeks pantud “Meremeeste jutud ja laulud”. Inimeste juttusid merest soab kuulda Koguva Väljal kahessanda abrilli päeva kellu ühest kuni poole viieni.

Sõnna oo oodata sõuksi tarku mehi reakima kut Juhan Kreem Talina arhiivist, Bruno Pao, kis oo mereajaloolane, Raul Salumäe Soaremaa muuseumist, Alar Mik Rannarahva muuseumist ja Lembit Uustulnd, kis oo ühteaegu kirjamies ja laevakapten koa. Oma soare inimesi oo koa kuulda. Marti Mereäär, kis köib Tartus kooli pial omale magistriraadi soamas, ja uisuehitaja Andres Noor oo nie mehed. Ja üks naesterahvast inimene oo koa, kis meeste ja mere juttusid reagib. See oo muuseumi teadur Eda Maripuu.

Jutte tuleb miestest ja merest ja üsna mitme kandi pialt. Kuulda soab
keskaa laevatiedest, Norra viikingite laevast Havörn, mis rublade matmise aegus Koguvas köis, 19. sajandi Muhu nootkondadest ja Põhja-Eesti hülgeküttidest. Roamatute sisse kirjutat meremehejuttudest reagitse, Muhu meremieste lauludest. Siis oo viel juttu kahe Muhu mehe merereisudest ja Koguva uisuehitusest.

Kalju Meelis muidugid mängab vahele pillilugusid ja laulab koa. Nõnna et oo ühte vägevad asja oodata. Meri oo ju muhulastele ikka leva ja kala lava piale annud ja sadamakõrts olli kut teene kodu.

Noordekeskuses oo varsi jälle üks teist laani asi tulemas. Nendel oo rumminädal. Täpsemaste siis 11.–17. abrillini kestab. Neh, sial mängetse rumma, kut nime järgi juba aru võib soaja. Igatsorti rumma oo. Sõuksi koa, mis ise tehtud ja välja mõteldud oo. Sie oo juba kolmat korda, kut sõukest asja tehasse. Robert ja Arnek oo nee mehed, kis sellega kamandavad. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)