Vastukaja: Me ei ole MTÜ Orissaare Sport vastu (32)

On kujunenud arvamus, et Orissaare vallavolikogu opositsioon on plaanitava MTÜ Orissaare Sport moodustamise vastu. Tahame toonitada, et me ei ole kunagi olnud MTÜ kui sellise vastu, vaid oleme jäänud eriarvamusele valla osaluse suhtes MTÜ-s sellise põhikirja juures, nagu seda pakutakse.

Esmalt tahaks välja tuua, et Orissaare valla tulevikku vaatavas arengukavas on öeldud, et tuleb toetada aktiivseid elujõulisi spordiseltse. Valla osalusega MTÜ loomisest arengukavas juttu ei ole. Mis tekitab küsitavusi mittetulundusühingu põhikirjas? Toome mõned näited.

1. MTÜ Orissaare Sport soovitakse luua muuhulgas Orissaare gümnaasiumi koolispordi ja huvitegevuse toetamiseks ja arendamiseks. Samuti märgitakse, et eesmärk oleks kooli õppetöö ja huvitegevuse tagamine. MTÜ ei saa oma põhikirjaga sekkuda kooli tegevusse, mida reguleerivad riiklikud õigusaktid.

2. MTÜ tegevus on põhikirja järgselt suunatud liikmeskonnale, kes on kooliõpilased või ühingu klubi liikmed. Nüüd räägitakse millegipärast klubist ja kuskilt ei leia märget, et valla osalusega MTÜ peaks olema loodud ikkagi suunitlusega valla elanikele.

3. MTÜ saaks põhikirja järgselt olema eelistatud rentnik Orissaare spordihoones. Kuid kas siis MTÜ korraldatav võistlus on näiteks olulisem kui kehalise kasvatuse tund?

4. MTÜ hakkab põhikirja järgselt tegelema mitmete ettevõtlustegevustega: kinnisvarahaldusteenused, investeerimine osa- ja aktsiakapitali, investeerimine rahaturu- ja võlakirjafondidesse, kinnis- ja vallasvara ostu- ja müügiteenused. Tekib küsimus, et miks spordi tarbeks loodava MTÜ eesmärkideks on enamuses sporti mittepuudutavad ja spordist väga kaugel olevad tegevused. Kas selle taga võivad olla mõningad varjatud huvid?

5. MTÜ juhatajale on antud ainuisikuline õigus määrata näiteks õppemaksu suurus ja teenuste müügihinnad. Kui MTÜ loojad on rõhutanud alati konsensuse vajalikkust MTÜ-s , siis räägib antud punkt neile endile vastu.

Peamine sisuline probleem on meie arvates see, et kuidas saab üks eraõiguslik ja vabatahtlikkuse alusel moodustatud MTÜ võtta endale oma põhikirjaga teatavaid ülesandeid ja õigusi, mis ei saa kuidagi olla spordi edendamise eesmärgiga loodud MTÜ pädevuses.

Kui Orissaare vald oleks olnud üks MTÜ osanikest, siis jääb meile ka selgusetuks, kui suur on valla panustatav rahasumma MTÜ loomisel ja edaspidisel tegutsemisel. Tegemist on ikkagi avalik-õigusliku rahaga ja ülevaade sellest oleks olnud väga vajalik.

Orissaare vallavolikogu opositsiooni 7 liiget: Aarne Põri, Ivar Russ, Janne Metsma, Ivo Kostikov, Kaidi Kald, Maret Aardam, Krista Riik

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 41 korda, sh täna 1)