Pahased kodanikud valavad Orissaares veelgi õli tulle (70)

Pahased kodanikud valavad Orissaares veelgi õli tulle

VASTASSEIS: Aarne Põlluäär (vasakul) ja volinik Krista Riik ei näita leppimise märke. Volikogu esimees Kristjan Kana juhib homme istungit, kus arutatakse vallavanema tagandamise küsimust.
Foto: Raul Vinni

Kodanikualgatuse korras kogutud 43 allkirjaga pöördumises esitatakse tõsiseid süüdistusi Orissaare vallavolikogu opositsioonile. Kodanikud nõuavad opositsiooni tegevuse tegelike motiivide selgitamist ja avalikustamist.

End kodanikualgatuse grupiks nimetav kooslus on koondanud oma süüdistused kolme punkti, kuid kõik need tulenevad opositsiooni otsusest mitte toetada valla osalust MTÜ-s Orissaare Sport. Kodanike sõnul vajab opositsiooni otsus juriidilist analüüsi tegeliku tõe väljaselgitamiseks ja avalikustamiseks.

Sihilik vastuseis ja ülekohus

Orissaare valla kodanike, naabervaldade kodanike ja SA Orissaare Spordihoone juhataja Kaire Nurja põhiõiguste rikkumine on esimene süütegu, mida opositsioonile ette heidetakse. Teiseks heidetakse opositsioonile ette, et nad on oma järjepideva vastuseisuga takistanud Orissaare valla spordielu arengut ja seeläbi pidurdanud ka valla üldist arengut.

“Selline sihilik vastutegutsemise taktika tuleb mõista täielikult vääraks ja olemasolevale faktilisele materjalile toetudes avalikustada kogu valla ja maakonna elanike ees,” kirjutatakse kodanike pöördumises. Viimase punktina tuuakse välja, et opositsioon on teinud ülekohut vallavanem Aarne Põlluäärele.

“Opositsioon on oma põhjendamatult hukkamõistva ja äärmiselt terava kriitikaga vallavanem Aarne Põlluääre aadressil otseselt riivanud tema põhiõigusi, tekitanud tema kui auväärse kodaniku ja ametiisiku suhtes korvamatut moraal-set kahju ja halvanud suuresti tema igapäevatöö normaalset rütmi,” väidavad kodanikualgatuse grupi liikmed.

Nad lisavad, et kuu aega tagasi õiguskantslerile Aarne Põlluääre poolt saadetud kiri, kus ta süüdistab opositsiooni isiklikus vaenus, oli ainuõige käitumine, kuna vallavanem kasutas oma põhiõigust kaitsta vallaelanike huve ja soovis leida õiglast lahendust valla üldist arengut pidurdava põhiteguri likvideerimiseks.

Lisaks nendele süüdistustele opositsiooni aadressil on kodanike pöördumises kolmel leheküljel toodud ka väljavõtteid ja selgitusi, milliseid Eesti Vabariigi põhiseaduse ja teiste õigusaktide sätteid on opositsioon oma tegevusega rikkunud. Selleks tegevuseks on siis eelmainitud vastuhääletamine valla osalemisele MTÜ-s Orissaare Sport.

Vallavanem ei vabanda

Orissaare vallavanemat Aarne Põlluäärt ootab homme toimuval vallavolikogu istungil umbusaldushääletus. Saarte Hääl küsis Põlluääre käest, kas ta kavatseb enne volikogu istungit avalikult vabandada, nagu opositsiooni kuuluv Maret Aardam seda on nõudnud.

Põlluäär ütles märtsi keskel, et ta kaalub vabandamist, kui on selgusele jõudnud, kas see aitab probleemide lahendamisele kaasa. Tookord ta arvas siiski, et sellest ei ole kasu. Samal seisukohal oli ta ka eile.

“Mõtteid sai kaalutud ja igal mõttel peab olema ka tagajärg. Kuna aga vastaspool oma umbusaldusest ei loobu, siis kuulan vallakodanikke ja enne volikogu nende teemadega enam ei tegele,” ütles Põlluäär ja lisas, et oma vastused küsimustele on ta edastanud.

Põhjalik eeltöö
Kõik kodanikualgatuse grupi pöördumisele allakirjutanud, kelle hulka kuulub mitmeid Orissaare spordielu edendajaid ja ka näiteks korvpallimeeskonna liikmed, kinnitavad, et nad on enne allakirjutamist tutvunud üheksa dokumendiga. Läbitöötatud dokumentide reas on ka vallavanema selgituskiri vallavolikogu liikmetele, mis ei ole avalik. Nimelt ei soovinud Orissaare vallavanem Aarne Põlluäär volikogu viimasel istungil avalikult selgitusi anda ja lubas vastata volinikele meili teel, kuna ei tahtnud, et teema avalikkuses veelgi suurema kõlapinna saaks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 55 korda, sh täna 1)