Hakatakse uurima karjavalvekoerte kasutamisvõimalusi saarte lambakarjades (1)

Rahvusvaheline projekt “Knowsheep” selgitab välja, kui mõttekas on saartel kasutada lambakarjade kaitseks karjavalvekoeri.

Projektijuht Riina Kaljulaid Eesti maaviljeluse instituudist rääkis Saarte Häälele, et karjakoerte kasutamine on saartel küllaltki aktuaalne, sest saartel on väga palju looduskaitsealuseid loomi ja linde, keda ei tohi küttida ega tõrjuda, kuid kes teevad kahju lambakasvatajatele. “Sa kas istud ise lambakarja juures või võtad koera, kes peletab eemale kotkad, kullid ja ilvesed,” lausus Kaljulaid. Väljaõpetatud karjakoerad on tõelised karja kaitsjad, kes liiguvad kogu aeg koos karjaga.

Projekti “Knowsheep” raames kaardistatakse kiskjate tekitatavate kahjude ulatus ja valitakse välja mõned talud, kus hakatakse kutsikaid treenima ja jälgitakse nende tõhusust karja kaitsmisel. Praegu on Eestis vaid üksikud talud, kus karjavalvekoeri kasutatakse, kuid edaspidi võib nõudlus nende järele kasvada, märkis Kaljulaid.

Projekt võtab uurimise alla ka lammaste söötmisprobleemid, arvestades karjamaade iseärasusi saartel. Mandril on tehtud söötmiskatseid kultuurkarjamaadel, kuid saartel kasutusel olevate poollooduslike koosluste taimestiku toiteväärtusest head ülevaadet ei ole. Seega analüüsitakse 2011. a koristatud rohusöötade (karjamaarohi, hein, silo) keemilist koostist ja kvaliteeti ning vastavust lammaste vajadustele, hinnatakse lisasöötade vajadust ning koostatakse lammaste söötmis- ja pidamisalase informatsiooni andmebaas. Samuti hinnatakse piloottaludes söötmise korraldamist, karjamaade seisukorda ja karjamaade kasutamist.

“Loomapidamises on seotud sööt, loomade kasvamine, sigimine ja toodang. Neid tuleb vaadata ühtses ahelas,” märkis Riina Kaljulaid. Lambakasvatajate endi palvel võetakse tõsisema uurimise alla lambaparasiidid, sest rannaaladel on teistsugused parasiidid kui sisemaal.

Kesk-Läänemere Interreg IV A programmi rahastatud projekt “Knowsheep” (“Tunne lammast”) eesmärk on arendada lambatoodete kasutamist ja lambakasvatust. Projekt kaardistab lambakasvatuse probleemid Läänemere saarestikus ja töötab välja strateegia. Muuhulgas rajatakse projekti raames Kuressaare turuhoone II korrusele lambateavituskeskus.

Projekti juhtpartner on Eesti maaviljeluse instituut ning partnerid Eestist MTÜ Saaremaa Vill, MTÜ Hiiu Veis ja Lammas, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut ja Soomest HAMK (University of Applied Siences), Turu ülikool, MTT Agrifood Research Finland ja Västabolandi linn. Projekti kogumaksumus on 1,175 miljonit eurot.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 48 korda, sh täna 1)