Lugeja küsib

Mul oli planeeritud puhkus detsembriks 2010 (allkirjastatud aasta alguses), ent tööl öeldi mulle, et nad ei saa mind puhkusele lubada, kuna olin novembris haige. Märtsis ütles tööandja, et puhkust ei saa, kuna mulle ei ole asendajat. Aprillist algab tööandja poolne täienduskoolitus ja meile ei lubata puhkust kuni juulikuuni. Viimast korda olin ma puhkusel juulis 2010. Kas see on seaduserikkumine tööandja poolt? Kuidas sundida tööandjat mulle puhkust andma?

Vastab tööinspektsiooni Põhja inspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal:
Vastavalt töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 68 lõikele 3 on töötajal õigus saada iga töötatud kalendriaasta eest põhipuhkust täies ulatuses ja vastavalt lõikele 5 tuleb põhipuhkus ära kasutada kalendriaasta jooksul. Tööandjal on võimalus koostada 31. märtsiks puhkuste ajakava kogu kalendriaastaks. Ajakava kohased puhkused on kohustuslikud pooltele kasutada ja anda, kui just ei lepita kokku muudatustes. Puhkust antakse osadena samuti vaid kokkuleppel.

Kuna koostatud puhkuste ajakava on õigus muuta vaid tööandja ja töötaja kokkuleppel, siis pole tööandjal õigus keelduda sellekohase puhkuse võimaldamisest. Planeeritud puhkusi peab tööandja arvestama töö korraldamisel. Ka pole tööandjal lubatud keelduda puhkuste ajakavas märgitud puhkusest töötaja töövõimetuslehel viibimiste tõttu.

Tööandjal on õigus puhkus katkestada või edasi lükata üksnes ettenägematu olulise töökorralduse hädavajaduse tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks. Õigus puhkus katkestada, edasi lükata või enneaegselt lõpetada töötaja isikust tulenevatel olulistel põhjustel, eelkõige ajutise töövõimetuse tõttu, on töötajal.

Kasutamata puhkuseosa viiakse üle järgmisse kalendriaastasse. TLS-i § 68 lõike 6 järgi aegub põhipuhkuse nõue ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse. Kui puhkuste ajakavasse on puhkus täielikult või osaliselt (veel) märkimata, siis teatab töötaja soovi korral puhkuse kasutamisest tööandjale 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Tööandja on kohustatud seaduses ette nähtud puhkust töötajale võimaldama ja puhkusetasu õigeaegselt maksma ning töötajal on õigus puhkusele jääda ja puhkusetasu saada. Puhkusetasu tuleb maksta kaks tööpäeva enne puhkuse algust või poolte kokkuleppel hiljemalt puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)