Angeste kohtuasi läks uuele ringile (193)

Läinud suvel Tallinna halduskohtus langetatud otsus Mustjala vallas asuva Angeste talu tagastamise kohta tühistati üleeile ja saadeti halduskohtule tagasi uuesti ülevaatamiseks.

Tallinna ringkonnakohtus sel kolmapäeval teatavaks tehtud resolutsiooni kohaselt rahuldati Mustjala vallavalitsuse apellatsioonikaebus ja tühistati Tallinna halduskohtu mullu 19. juulil langetatud otsus kõnealuses haldusasjas ning saadeti see halduskohtule tagasi uuesti ülevaatamiseks, ütles kohtu halduskolleegiumi referent Evelin Haravee.

Saarte Hääl kirjutas läinud suvel vahetult pärast viimase kohtuotsuse teatavaks saamist, et 19. juulil langetatud otsus ei saanudki jõustuda, kuna vallavalitsuse esindaja kohtus, jurist Mihkel Tuus kaebas, eelnevalt Mustjala vallavanema Kalle Kolteriga aru pidanud, selle edasi. Tuus põhjendas toona ajalehele otsuse edasikaebamist sellega, et Angeste asjas on kaks väga keerulist juriidilist punkti, mis vajavad enne konkreetset tagastamist selgitamist: mida teha Anne Janoga, kes on kõnealuses talus elanud 1966. aastast saati, ja teiseks, kes sõlmib tagastatud hoonete üleandmisakti.

Tema sõnul oli probleem selles, et senimaani polnud selge, missugune riigiasutus üleandmisakti koostama peaks, kuna vabariigi valitsus pole selles osas otsust langetanud. Kohtul oli muuhulgas arusaam, et maa võib tagastada vaatamata sellele, et varem tagastatud hooned pole seni õigustatud subjektide omandisse läinud. Ning et maa tagastamisega lõpebki kogu probleem. Aga seadus sellist asja ette ei näe, selgitas Tuus suvel.

Eile ütles Mihkel Tuus Saarte Häälele, et vallavalitsus ei olnud läinudsuvise otsusega nõus eelkõige seetõttu, et see oli vastuolus sama kohtu 12. juuli otsusega. Nimetatud otsuses leidis kohus, et otsustust selle kohta, et hoonete senist kasutajat Anne Janot tuleb käsitleda nn sundüürnikuna ja õigustatud subjektidel tuleb sõlmida temaga kirjalik üürileping, on pädev tegema vallavolikogu, aga mitte vallavalitsus, nagu oli tehtud 2006. aastal.

Vallavolikogus ei ole aga mitmete seadustes sätestatud tähtaegade tõttu võimalik sellise eeltingimuse seadmist – sõlmida üürileping – menetleda kolme kuu jooksul, nagu oli valda kohustatud 19. juulil tehtud kohtuotsuses. Volikogu tegi otsuse kohustada hoonete tagastamise õigustatud subjekte sõlmima Janoga üürileping 28. jaanuaril. Seni ei ole seda lepingut aga sõlmitud.

Vallavalitsuse 8. märtsi korralduse kohaselt on neil selleks aega kolm kuud, arvates korralduse kättesaamisest. Üks õigustatud subjektidest on aga esitanud volikogu otsuse peale vaide, mis juristi sõnul vaadatakse tõenäoliselt läbi volikogu tänasel istungil. Kui vaie jäetakse rahuldamata, on selle esitajal õigus pöörduda halduskohtusse.

Tuus märkis ka, et enam kui 99% talu maast on 2007. aastal õigustatud subjektidele tagastatud, kuid sellegi korralduse on Anne Vaikmaa (üks õigustatud subjektidest – toim) halduskohtus vaidlustanud ning kohus peab ka selles osas otsuse tegema.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 57 korda, sh täna 1)