Maavalitsus korraldab kalli koosoleku

Maakondliku arendustegevuse programmi komisjoni koosolekul Saare maavalitsuses pandi kokku projekti ideede kava, mille kohaselt otsustati toetada kokku seitset projekti. Neist suurim toetus on kavandatud Euroopa mereliste äärealade konverentsi (CPMR) Saarte komisjoni peaassambleele, mis toimub tänavu Saaremaal. See projekt haukas enam kui poole rahadest.

Komisjoni koosoleku protokolli andmeil otsustati toetada Saarte komisjoni aastakonverentsi 12 500 euroga, osalemist Saarte mängudel 6300 euroga, maakonna arengukonverentsi 505 euroga, Agora 2.0 regiooni ühisturundusprojekti 600 euroga, “Tunnusta tegijat” 210 euroga, kultuuri- ja spordikalendri väljaandmist 600 euroga ja kultuuripreemiate väljaandmist 720 euroga.

Saare maasekretär Jaan Leivategija, kes asendab parasjagu puhkusel viibivat maavanemat Toomas Kasemaad, ütles Saarte Häälele, et maakondliku arendustegevuse programmist (MAAKAR) toetuste taotlemine toimub teistsugustel alustel võrreldes näiteks KOP-ga (kohaliku omaalgatuse programm), kus vahendite jaotamine ja planeerimine toimub esitatud taotluste alusel.

“Mis puudutab toetustaotlusi antud programmis, siis maakondliku arendustegevuse programmdokumendi kohaselt koostatakse maavalitsuse poolt programmi vahendite planeerimiseks kõigepealt projekti ideede kava,” selgitas maasekretär. Selle vaatab komisjon läbi ja täpsustab, millised projektid viib ellu maavalitsus ise, millised tehakse teoks koos partneritega, millistes osaleb maavalitsus kaasfinantseerijana ja milliseid rahastamisallikaid on võimalik kasutada lisaks maakondliku arendustegevuse programmi vahenditele.

“Selles etapis toetuse taotlusi veel ei esitata ega vaadata ka läbi. Toetuse taotlusi on võimalik esitada alles pärast ideede kava kinnitamist,” sõnas Leivategija.

Toetuse taotlus ministeeriumile

Nädala alguses pöördus Jaan Leivategija aga lisaks siseministeeriumi poole, et taotleda neilt lisaraha aastakonverentsi korraldamisega seotud kulude katteks. Kirjas ministeeriumile selgitas ta, et konverentsi korraldamise eelarve on kokku 22 000 eurot, millest maakonnale eraldatud arendustegevuse programmi rahast kaetakse 12 500 eurot. Kulutuste katmiseks 9500 euro ulatuses palubki maavalitsus toetust ministeeriumilt. Taotlus sisaldab Leivategija sõnul ruumide ja tõlketeenuse kulu (sünkroontõlge eesti-prantsuse-inglise keelde).

Maavanema nõunik Ülle Tänav lisas omalt poolt, et Saare maavalitsus on osalenud CPMR-i töös juba üle 20 aasta ja siiani nad ise ühenduse üritusi veel korraldanud ei ole. Saarte komisjonis on tema sõnul esindatud nii Euroopa Liidu 25 liikmesriigi kui ka mitteliikmesriigi saart ning Saaremaal toimuvast konverentsist võtab eeldatavalt osa 60 delegaati erinevatelt saartelt.

Esindused on maavanema nõuniku sõnul kõrgetasemelised, osalejate seas on näiteks Saarte komisjoni president, Assooride president Carlos Cesar, Saarte komisjoni täitevsekretär Jean-Didier Hache, Kreeta regiooni president Stavros Arnaouatakis, Gozo minister Giovanna Debono jne.

Konverentsi peateema on sel aastal Euroopa ühtekuuluvuspoliitika ja selle tähendus saarte jaoks. “Arutatakse veel teemal, mida on saartel endal Euroopale pakkuda ja kuidas nad seda võiksid teha,” rääkis Ülle Tänav. Konverentsist osavõtjad viibivad tema sõnul Saaremaal kokku kolm päeva ja lisaks töökoosolekutele on kavas tutvustada neile siinseid ettevõtteid ja vaatamisväärsusi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)