Kevade tulli

Kalendri järge piaks kevade nüid käe olema. Neh ta õues sõuke olemine koa, kut kevade vara ikka oo. Niipalju oo ukkas, et sie irmus lumeläpatis, mis talvega maha tulli, oo nüid jalgus ja ep sula nii rutuste ää viel.

Koguvas peetse koa kevade algust meeles. 30. märtsi õhta oo muuseumis kevadine lõkkeõhta laanis. Sial lõkkeõhtal soab kuulda Muhu muistsetest ja nüidseaa pulmakommetest. Neh noordele poari minijatele just paras aeg. Kis tahtvad kenal suisel aal levad ühte kappi panna.

Noordekeskusest mindi ühe kambaga Karksi-Nuiase Euroopa rojekti pidama. Ja pühabe õhta kellu neljast lauldasse noordekeskuses jälle Muhu laulusid. Nõnna, et katsuge ikka ennast kohale vädada. Tuleva nädali oo noordekeskusel teaatri nädal. Nüid oo sõuke mõte tuln, et tudvustatse igatsugu ametime teaatri tegu abiga.

Esmasbe, 28-ndal, akkab asi pihta sellega, et lasteaa lapsed tegavad näitlemise roovi. Kellu kolmest pääva tihasse Pihla Heleniga seltsis käpiknukkusid. 29-nda omingu lasteaa lapsed vahtivad teaatritükki. 30-ndal oo noordekeskuse külla oodata Kuresare linnateaatrid. Siis soab täpsemaste kuulda, mõuke sie näitlejaammet just oo. Ja Aare Martinsoniga seltsis soab pärast naljapilta koa joonista.

31. märtsil köiasse Pädaste mõisas kokaammetid õppemas ja pärast tuleb Laasu Ivo noordele muusikutüöst reakima. Paergust oo sõuke kava kokku pantud, aga sie põlegid võib olla nõnna ütelda lõplik asi. Mõttid oo niikole palju, et tiagid, mis viel kõik ies ootab.

Mineva neljabe õhta kellu seitsmest olli Muhu raadiul erisaade väljas. Selle nimi olli “Rihvaater“ ja sial kaks sõukset asjakarpi kut Möllmokk ja Namsak aasid poslori ja reakisid tarblistest asidest koa. Murdevõistlus oo seks voastaks omadega niikaugel, et tüöd oo roamatukogudest kokku korjat ja Muhu Kess, kis seda võistlust teeb ja toemetab, akkab nüid otsima, kis neid indama akkab. Ühtekokku olli ükstesn kirjutajad, kelledel olli nelitesn tüöd. Vat sõuksed jutud ollid mool täna. Olge munuksed.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)