Tarmo Noot jäi Sõrve sõimuvaidluses kohtus kaotajaks (11)

Vaidlus selle üle, kas sõrulane Luule Aadussoo peab Tarmo Nooda kohta öeldud sõnad tagasi võtma ja väidetavalt tekitatud kahju hüvitama, lõppes Aadussoo võiduga.

Vaidlus Torgu volikokku kuuluva Aadussoo ja Sõrvest pärit ärimehe Tarmo Nooda vahel sai alguse juulis 2009. Sel päeval vahendas Kanal 2 “Reporter” intervjuud Aadussooga, kelle jutust jäi muuhulgas kõlama, et Noot on firmasid pankrotti ajanud. Seepeale esitas Noot Pärnu maakohtusse hagi, paludes kohustada Aadussood ebaõiged faktiväited ümber lükkama ja mõista välja hüvitis mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Aadussoo hagi ei tunnistanud ja viitas, et Noot on püüdnud anda tema öeldule teistsugust hinnangut. “Mõistliku inimese arusaama järgi võib faktiväitega “on mitmeid firmasid pankrotti ajanud” väljendada erinevaid olukordi ja antud faktiväitest võib mitmeti aru saada,” selgitas Luule Aadussoo. Tema sõnul võib faktiväide väljendada seisukohta, et mitmed äriühingud, millega hageja oli seotud, on pankrotistunud, mis vastab tõele.

Kuressaare kohtumaja jättis hagi rahuldamata ja menetluskulud Nooda kanda. Kohus ei nõustunud hageja väitega, et kostja inkrimineeris talle pankrotikuriteo toimepanemise ehk tahtliku pankroti tekitamise. Kohtu hinnangul jäi tõendamata Nooda väide, et Aadussoo oleks nagu taotlenud tema maine kahjustamist.

Tõendamata on ka hageja väide, et kostja esinemine telesaates kahjustas hageja mainet ja et ta sai kohalike omavalitsuste valimistel seetõttu vähem hääli. Maakohtuga nõustus ka Tallinna ringkonnakohus ja ehkki Noot kaebas edasi riigikohtusse, ei võetud seal kassatsioonikaebust arutusele.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 491 korda, sh täna 1)