Kormorane jäi möödunud aastal vähemaks (10)

Kormorane jäi möödunud aastal vähemaks

 

Sarnaselt ülejäänud Läänemere asurkonnale langes ka Eestis möödunud aastal tõenäoliselt eelkõige karmide talveolude tõttu kormoranide arvukus, selgub Eesti ornitoloogiaühingu koostatud kormoranide seireprojekti aruandest.

2010. aastal loendati Eestis ligikaudu 12 900 paari kormorane, mida on umbes 800 paari võrra vähem kui eelnenud aastal. Ehkki tagasilöök arvukusele tundub olevat märgatav, peab aruande koostaja Kalev Rattiste pesitsejate vähenemist nii Eestis kui ka mujal mitmel põhjusel pigem näiliseks. Rattiste arvates on kormoraniasurkond tõenäoliselt siiski stabiilne või kerge tõusutrendiga.

Endiselt on kormorane Eestis kõige arvukamalt Liivi lahe pesitsusaladel (umbkaudu 40% pesitsejatest). Arvukuselt teine piirkond on praegu veel Väinameri, kuid vahe Soome lahe jõudsalt kasvava arvukusega väheneb iga aastaga. Seevastu Läänemere avaosas (Hari kurgus ja Saaremaa läänerannikul) pesitseb vaid ligikaudu 6% kogu meie kormoraniasurkonnast.

Saare maakonnaga seotud aladest pesitses Liivi lahe saartel 2010. aasta loenduse andmetel kokku 4960 paari kormorane, mis Rattiste arvates on samuti ilmselt alahinnatud. Kui Liivi lahe Saaremaa poolses osas kasvas arvukus 477 pesitsuspaari ehk 15,4% võrra, siis mandripoolsetes kolooniates langes ornitoloogide poolt registreeritud pesitsuspaaride arv 1006 pesitsuspaari ehk 42,2% võrra.

Liivi lahes Kerjul asub Eesti suurim kormoranikoloonia, kus mullu oli hinnanguliselt 2133 pesa. Väinameres suudeti 2010. aastal tuvastada vaid 3404 kormoranipaari pesitsemine seitsmes koloonias. Läänemere avaosaga piirnevas rannikumeres pesitses 2010. aastal viies koloonias kokku 785 paari.

71% Läänemere asurkonnast pesitseb neljas riigis: Taanis (32 850 paari), Saksamaa rannikualadel (15 810 paari), Poolas (25 800 paari) ja Rootsis (42 000 paari). Kalatoidulise linnuna pakub kormoran tõsist konkurentsi ja tekitab kahju nii kutselistele kaluritele, kalakasvatajatele kui ka harrastuskalastajatele.

Taimestiku kahjustamise tõttu on kormorani tekitatud kahjud tõusnud probleemiks ka metsandusega seotud inimeste ja kinnisvaraomanike ringis. Kormoranide arvukuse ohjeldamiseks on Eestis sel aastal plaanis nende munasid õliga pritsida.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 32 korda, sh täna 1)