Sibulasupist, karmoskamängist ja noorsootüöst

Neh mineva teesibe olli meitel sii külakeskuses sur kange naestepääva pidamine. Laasu Ivo, või neh, Ivo Linna, tegi sibulasuppi. Ise ta olli kole ädas koa oln, et nõukse ulga naestele põle ta mitte viel pidan ühekorraga keedust tegema. Aga akkama ta sai easte, naesed oln tulisema rahul. Ja Muhu mieste ansambel tein magustoitu ja kannud lauluga toitusid lava piale.

Tiina olli irmus rahul kõikidega ja tänab kangeste Ivot ja ansamblid ja Mihkel Mereäärt, kis pilli mänges. Mehed jähid koa irmus rahule piduga ja oo valmis jällegid naestele nõukest söömat tegema, kui aga kutsutse. Ja nende meelest oo külakeskus just sõukste pidude jäuks vägagid ea kohtpaik. Ja nõnna kut Kalju Meelis ütles, võiksid naesed nüid meestepäävaks nii samma uhke asja tiha.

Muhu muuseumis oo laupa keskomingu, täpsemaste kellu ühestteistmest, karmoskakoolitus. Kalju Meelis, või neh siis Meelis Mereäär, oo sie mies, kis sial õpetamas oo. Meelis reakis moole sedaviisi, et jaanuaris, kui olli esimene nõuke õppemise päe, siis ta olli selle nimetan kut algajate koolitamise. Siis oln sial seitse inimest õppemas köin. Ja sedakorda oo siis juba nõuke asi, et õppevad nie, kis juba natusse oskavad. Ja oodetse kõiki, kis oo jaanuaris köin ja muidugid ikka uusi õppejaid koa. Paergu olla juba ükstesn inimest omad nimed kirja annud.

Teistkord antud kodu õppemiseks koa paar pillilugu. Üks olli kõikidel ühesugune “See oo väike Muhu” ja teene lugu tuln ise valida. Nüid siis pidigid kuulatama koduseid õppemisi ja kaks uut lugu õpetse koa ää, üks polka (sie masu oo “Põitse poiste polka”) ja üks valts. Õppemise iest raha ep küsita. Kultuurkapital ja muuseum oo nõnna ütelda toetajad.

Kalju Meelis ütles viel, et rohkem nõuksi koolitamise päävasid põle paergu ette nähä. Aga taal oo lootus suur, et ehk nie õppen karmoskamehed ja -naesed ikka sui mõnel muuseumi simmanil esinevad koa või mängvad vahest tansiks. Noordekeskuses oo koa kipekiire ühtejooni. Pühabe olli nendel oln pisike koosolek. Neh rahvast, noori ja vähä vanamaid oln palju. Olli mitud tarka asja arutat. 1. abrillil oo laanis tiha kevadpiknik.

Paergu oo nõuke mõte, et Muhu resturaanis. Ja siis oln viel pitkem jutt ühest noordevahetuse rojektist, mise kõege suurem kamandaja pidada olema Karksi-Nuia noordekeskus ja kus Muhu noored oo koa kampa akan. See rojekt köib 17.–26. märtsini. 28.–31. märtsini oo tiaatri ja Muhu Võtte nädal noordekeskuses.
Vat sõuksed jutud ollid mool täna.
Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 20 korda, sh täna 1)