Koduõendus – arenev tervishoiuteenus (12)

Koduõendus – arenev tervishoiuteenus

Piret Sarjas.

Koduõendusteenust vajab inimene, kes elab oma kodus, kuid kelle liikumine on piiratud, selgus jutuajamisest Kuressaare haigla sihtasutuse õendushoolduskeskuse juhataja Piret Sarjasega (fotol).

“Sellise teenuse saajale on oma kodus ja enamasti ka oma lähedaste keskel elamine parim võimalus elukvaliteedi säilitamiseks ja paranemiseks,” ütles Sarjas, kauaaegne haigla ülemõde ja nüüdse õendushoolduskeskuse juhataja.

Mis on koduõendusteenus?
Koduõde teeb patsiendi kodus arsti määratud protseduure ja õendustoiminguid. Põhieesmärk on saavutada õpetamise ja juhendamise kaudu patsiendi ja tema perekonna iseseisev toimetulek. Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ostab patsient ise. Haavaravi osutamiseks vajalikud vahendid (sidematerjal) on koduõendusteenuse osutaja poolt.

Enamik meie klientidest on erinevate haavadega eakad patsiendid (säärehaavandid, lamatishaavandid) ja sellepärast ongi teenuse saajale selline abi väga mugav. Ravikindlustust omavatele inimestele on kogu teenus tasuta, selle eest maksab haigekassa.

Kui kaua on Kuressaare haigla seda teenust pakkunud?
2006. aasta septembrist ja vastavalt Kuressaare Haigla SA ja haigekassa sõlmitud lepingu mahule ja järjekorra alusel. Kõik meie koduõed on läbinud koduõdede koolituse ning on kantud teenuse osutajatena vastavasse registrisse. Lisaks on kõik õed läbinud spetsiaalse haavahoolduse koolituse ning omavad suuri kogemusi erinevate haavade hooldusel. Aastast 2008 juhendan ja suunan koduõendust meie maakonnas mina ja olen nõus sel teemal ka igale esitatud küsimusele vastama kas telefonil 45 20 004 või meiliaadressil piret.sarjas@saarehaigla.ee .

Mida inimesel tuleb koduõendusteenuse saamiseks teha?
Kui inimesel või perekonnal on probleeme ja raske ise hakkama saada, tuleb julgesti pöörduda perearsti poole, kes vajadusel vormistab suunamiskirja ja saadab selle haiglasse. Suunamiskirja alusel vormistame koduõendusloo ja alustame teenuse osutamist. Eelmisel aastal tegid koduõed 3337 koduvisiiti ja keskmiselt oli meil iga kuu 33 patsienti, kelle juurde tehti 8,5 visiiti kuus.

Kes kuuluvad koduõendusteenuse sihtgruppi?
Esiteks on need just sellised patsiendid, kelle ägedate haiguste seisund on stabiliseerunud ja kes ei vaja enam aktiivravi haiglas, kuid kelle tervislik seisund ei võimalda neil iseseisvalt hakkama saada. Teiseks kuuluvad sellesse gruppi eakad ja kroonilisi haigusi põdevad või piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendid, kes vajavad kas ravi (haavahooldust) või abi efektiivsemaks toimetulekuks kodus. Kolmandaks kuuluvad sellesse gruppi terminaalses seisundis patsiendid, kes vajavad õendushooldust ning kelle lähedased vajavad tuge ja juhendamist patsiendi hooldamisel.

Ütlesite, et olete oma koduõdedega väga rahul. Kes nad siis on?
Esimesed koduõed olid Kersti Kesküll ja Õie Rauk, kuid tänaseks on koduõdesid kaheksa ja tööd oleme püüdnud teha piirkonniti. Kerstil on patsiente Salme, Torgu, Kaarma ja Pihtla vallas ning Kuressaares. Õie teenindab patsiente linnas ja selle lähipiirkonnas. Neile lisanduvad Ave Reis (Leisi ja Pärsama piirkond), Reet Saluri (Kuressaare linn), Svea Opp (Kuressaare linn ja Kaarma vald), Juta Rein-vald (Kihelkonna, Mustjala ja Kärla vald), Kaja Prohorova (Pöide, Laimjala ja Valjala vald) ja Marge Saarelaid (Muhu, Orissaare ja Valjala vald).

Aimi Pitk

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 253 korda, sh täna 1)