Veevärk sai raha vanade torude väljavahetamiseks

AS Kuressaare Veevärk sai Ühtekuuluvusfondist 1 899 557 eurot, et paigaldada üle 20 km torustikke ja teha muid ühisveevarustuse parandamiseks vajalikke töid.

“Kui me senimaani enamasti ehitasime uusi tehnovõrkusid, siis selle raha eest me põhiliselt rekonstrueerime olemasolevaid,” ütles Saarte Häälele Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Illar Noot, kelle sõnul lähevad tööd koos omaosalusega maksma üle 2,9 miljoni euro ehk 46 miljonit krooni. Tööd lähevad lahti sel aastal ja peaksid ühel pool olema 2012. aasta lõpuks.

Projektiga on ette nähtud asendada veetorustikud Kuressaares Ranna, Lootsi, Allee, Pärna, Tallinna ja Kitsal tänaval ning Kaarma vallas Kudjapel Kuressaare tänaval. Uus kanalisatsioonisüsteem on ette nähtud rajada Lootsi ja Raudtee tänavale, uue sajuvee kanalisatsioonitorustiku saavad Allee, Kitsas, Pärna ja Tallinna tänav. Pärna ja Marientali tänaval rekonstrueeritakse kanalisatsioonitorustikud.

Kavas on rekonstrueerida kogu Kuressaare linna veega varustava Tõlli-Ansi veehaarde ja Unimäe veetöötlusjaama vaheline veehaarde toorveetorustik. Põduste jõe ja Tori jõe kohal asendatakse praegu sildade külge kinnitatud torustik uuega, mis rajatakse jõgede alt läbi suundpuurimise teel.

Samuti rekonstrueeritakse veetöötlusjaama reservuaarid. Kokku on projektiga plaanis rajada või rekonstrueerida Kuressaare linnas ca 20,6 km torustikke, millest veetorustikke on ligi 16,7 km ja kanalisatsioonitorustikke ligi 2,7 km.

Projekt sisaldab ka 19 hüdrandi asendamist, 39 siibrikaevu rekonstrueerimist ja toorveemahutite rekonstrueerimist. Lisaks on kavandatud veel 19 kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine jmt.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 20 korda, sh täna 1)