Vaid vähesed korterelamud on teinud energiaauditi (2)

KredExi tellimusel läbi viidud korterelamute renoveerimisuuringu tulemustest selgub, et vaid veidi rohkem kui neljandikus – 28 protsenti – korterelamutest on tehtud läbimõeldud renoveerimise aluseks vajalik energiaaudit. Lääne-Eesti regioonis, kuhu kuulub ka Saare maakond, on see veelgi väiksem – 24 protsenti.

Organisatsiooni meedia- ja kommunikatsioonispetsialisti Kristina Samra sõnul toimus uuring, kaardistamaks elanike suhtumist energiasäästu ja renoveerimisse ning teadlikkust finantseerimismeetmetest. Uuring eelnes KredExi teavituskampaaniale, mis algas eelmisel esmaspäeval. Kampaania järgselt on KredExil plaanis läbi viia ka järeluuring teadlikkuse ja kampaania mõju hindamise kohta.

Uuring korraldati kokku 500 kortermaja elanikele üle Eesti juhuvaliku alusel. 10% vastajatest olid korteriühistute esimehed, 90% tavaelanikud. Uuringu tulemused on grupeeritud viie regiooni kaupa ning Saare maakond kuulus koos Hiiu-, Lääne- ja Pärnumaaga Lääne-Eesti regiooni.

Küsimusele, kas teile teadaolevalt on teie majas tehtud energiaaudit, vastas Lääne-Eesti regioonis jaatavalt 24,2 protsenti; ei, minu teada mitte – 63,6%; raske öelda – 12,1%. Kõige suurem “jah, on küll” vastuste osakaal oli Kirde-Eestis – 32,6% vastanutest, kõige väiksem Kesk-Eestis – 15,6%. 2008. aastast kuni 2011. aasta veebruarini on Saare maakonnast KredExile esitatud 12 energiaauditi toetuse taotlust summas 3992 eurot.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)