Metsa inventeerimiseks saab toetust

Metsaomanikud saavad kuni 21. märtsini esitada toetuse taotluse metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete ja nende alusel koostatud metsamajandamiskava eest. Taotlusvooru eelarve on üle 287 600 euro.

Metsa inventeerimise toetust makstakse kuni 100% metsa inventeerimise kuludest, kuid mitte rohkem kui 13 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta. Metsa inventeerimise toetus koos metsamajandamiskava koostamise toetusega korvab kuni 100% tehtud kuludest, kuid mitte rohkem kui 16 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta.

Toetust makstakse üks kord kümne aasta jooksul inventeeritava metsamaa kohta. Taotlusi saavad esitada erametsaomanikud ja neid esindavad metsaühistud. Eelmisel aastal esitati erametsakeskusele kokku ligi 1700 taotlust metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava toetuse saamiseks. Toetust taotleti 65 353 hektarile kogusummas 813 053 eurot.

Vajalikud dokumendid:
1) toetuse taotlemise avaldus;
2) metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse nimekiri;
3) metsamajandamiskava tiitellehe koopia juhul, kui lisaks inventeerimisele lastakse koostada ka metsamajandamiskava;
4) metsa inventeerimise või metsamajandamiskava koostamise eest väljastatud arve ärakiri ja selle tasumist tõendava dokumendi ärakiri.

Täpsemat informatsiooni ja vajalikud blanketid leiab erametsakeskuse kodulehelt. Toetuse taotlemisel võib küsida nõu ka oma piirkonna tugiisikult või konsulendilt.

SA Erametsakeskus

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)