Nasva alevikus jätkub torustike paigaldamine

Nasva aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise ja ehituse II etapi riigihanke võitsid ühispakkumise teinud Arco Ehitus OÜ ja Keskkonnaarenduse OÜ.

Kaarma abivallavanem Urmas Sepp ütles Saarte Häälele, et II etapi raames on kavandatud vee- ja kanalisatsiooniliitumise rajamine ca 100 majapidamisele Nasva jõe Kuressaare-poolsel kaldal. Tööde maksumus on umbes 640 000 eurot ja tööde lõpptähtaeg 2012. aasta juuni.

Vee- ja reoveetorustike projekti 2009. aastal lõppenud I etapi käigus sai ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise võimaluse 57 valdavalt Nasva jõe läänekaldal asuvat kinnistut.

Nasva ühisveevärgiga varustamise projekti II etapi elluviimine sattus mõni aeg tagasi küsimärgi alla, kuna keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) lubas euronõuetele viidates kasutada raha vaid olemasoleva reoveekogumisala sees asuvate torustike rekonstrueerimiseks. Et Nasva jõest ida pool asuvas aleviku hoonestatud osas puuduvad ajalooliselt nii ühisveevärk kui ka kanalisatsioonisüsteemid, tuli olukorra lahendamiseks laiendada Nasva reoveekogumisala piire.

Kaarma valla keskkonna peaspetsialist Kairi Niit on varem öelnud, et trasside väljaehitamine Nasva jõe idakaldal on hädavajalik, sest elamute individuaalsed reoveesüsteemid ja erakaevude vesi ei vasta nõuetele.

Üleujutuste tõttu on sisuliselt võimatu tagada puur- ja salvkaevudest saadava joogivee kvaliteeti ning elamute kanalisatsioonisüsteemide lekkekindlust.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)