Kenad paastukuu algust

Neh, meitel sii olli koa vabariigi voastapääva pidamine. Meite muikus volikogu esinaene ja naksis vallavanam pidasid kõnesid. Vallavanam reakis muude kenade juttude vahele pitkalt, kui tähtis asi oo inimese teris. Neh ega tõbiste ja väetitega ep soa elu easte eetsi aada muidugid.

Selle kohja pial ma jähi kohe mõtlema, et tea, kas ikka oo õige, et riigiisad tahtvad pinsile jäämise vanust iga natusse aa takka surmale lisemale aada. Nüid kuulukse, et Lättis juba keegid olli mõteln, et piaks selle aa kahessakümneni ää venitama. Aga kas ikka nii vanast inimesest änam seda majanduse edendajad oo? Meie kuuskümmend viis oo koa juba mõnedele palju. Kui sa oled ikka eluaa moakohtas elan ja pisiksest piale vihtun rasked tüöd tiha, siis katsu maiku.

Siikantis oo sõuke moed, et enne vabariigi voastapääva valitse nee inimesed välja, kelledele reemiad antasse. Sedakorda olli asi sedamoodi, et kultuurireemia said nee kenad noorikud, kis pannid kokku “Meite Muhu mustrite” roamatu. Spordireemia sai Lalli Tähvena Priit, kis oo oln kõege suurem eestvädaja Liiva liuvälja tegu ja oolisemise kohja pialt. Ariduse reemia sai sedakorda Lõetsa Paali-Jüri Vello. Neh, ta oo ju juba masu kaks põlve muhulasi õppen pilli mängma ja malet ja kabet koa. Noh ja mineva voasta tegu olli siis piale ääletamist volikogus selgun, et oo Tihuse kohvik.

Tihuse Martin pidas selle piale irmuskena kõne koa. Martin arvas, et ega tegu põlegid sii ilmas kõege tähtsam asi. Tükkis tähtsam oo kena mõte. Ja ta käskis kõiki ikka kenasid mõttid mõtelda. Ja see põle taal mitte märki vale tahtmine. Kui ikka inimene kenasid asju mõtleb, siis taal oo ea olla ja sedaviisi soab mailm param kohe kindlaste.

Neh ja kui auinnad ollid kätte antud, siis olli konsert koa. Ikka meite omad muhulased esinesid, pisistest poistest akates ja nännedeni välja. Nõuke kena kodune ja munuke asi olli. Ja pidu lõpetuseks olli pisike söömalaud koa kaetud.

Tuleva nädali oo Muhu soare pial naeste nädal. Just naestepääva õhta, kellu seitsmest, oo Hellamaa külakeskuses Iff ja mehed köökis. Neh, Iff oo ju Linnusse Laasu Ivo. Ja kis minna tahtvad voatama, siis andke ikka enne külakeskuses Tiinale omast tulemisest tiada koa. Kessiku, ühessanda märtsi õhta, minnasse Leisi vesiaeroobikad tegema. Kellu kuiest akatse sõitma. Omad nimed tuleks enne vallamajase Marise juure koa kirja panna.

Ja reeneriks oo seltsis Marge Rull. Kümnenda õhta kellu kuiest oo seesamma Marge Rull Liiva spordiallis ja siis soab taaga seltsis zumbat õppe. Vat see oo küll sõuke lõunamoa asi, et äkist armparaku kohutab selle pitka talve koa siit ühekorra minema. Ja Hellamoa külakeskuses oo postkoardi väljanäitus koa ikka viel ülal. Vat sõuksed uudissed ollid mool täna.
Olge ikka munuksed.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 75 korda, sh täna 1)