Tööinspektsioon korraldab tasuta töökeskkonnaalaseid koolitusi

Veebruari viimasest nädalast alates on olnud võimalik registreeruda tööinspektsiooni korraldatavatele tasuta töökeskkonnakoolitustele Kuressaares. 2011. aasta kevadperioodil toimub Kuressaares kolm koolitust: 9-päevane koolitus töökeskkonnaspetsialistidele, 3-päevane koolitus väikeettevõtete esindajatele ja 1-päevane ergonoomiateemaline valikmooduli koolitus töökeskkonnaspetsialistidele.

Tööinspektsiooni ESF koolituste koordinaator Agnes Männik tunnistas, et neil on väga hea meel tekkinud võimaluse üle viia koolitusi sel aastal läbi ka Saaremaal. “Selle eesmärk on, et kaugemates piirkondades oleks töökeskkonnaspetsialistidel ja väikeettevõtete esindajatel võimalik oma teadmisi uuendada ja sellega seoses oma tööd paremini ja põhjalikumalt teha. Arvatavasti lähiaastatel samalaadseid võimalusi ei avane, seega soovitan kõigil huvilistel leida see aeg ja võimalus kevadisel koolitusel osaleda,” tähendas Männik.

Töökeskkonnaspetsialistide koolitus on mõeldud eelkõige suuremate ettevõtete töökeskkonnaspetsialistidele ning käsitleb töökeskkonnaga seotud enamlevinud teemasid (sh töökeskkonna ohutegurid, riskianalüüs ja sisekontroll, valgustus, tervisekontrolli korraldus, esmaabi jne).

Õppekava eesmärk on luua tingimused vastutustundliku ja professionaalse spetsialisti kujunemiseks, kes tegutseb vastavuses kehtiva seadusandluse ja õigusaktidega. Kursuse lõpetamise ja tunnistuse saamise eeldusteks on koolitusel osalemine, kodutöö esitamine ja eksami sooritamine e-õppe keskkonnas.

Väikeettevõtete esindajate töökeskkonnaalane koolitus on mõeldud kuni 50 töötajaga ettevõtete esindajatele, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohuseid. Koolitus kestab kolm päeva ning selle lõpetamise ja tunnistuse saamise eelduseks on koolitusel osalemine ja eksami sooritamine.

Töökeskkonnaspetsialistide koolituse valikmoodul on mõeldud kogemustega töökeskkonnaspetsialistidele. Koolituse eesmärk on anda tööks vajalikke täiendavaid teadmisi ja oskusi spetsiifilisel töökeskkonna teemal. Koolituse lõpetamise ja tunnistuse saamise eelduseks on koolitusel täies mahus osalemine.

Täpsem informatsioon koolituste kohta, kaasa arvatud õppekavad kõigi koolituste kohta eraldi ja registreerumine tööinspektsiooni kodulehel www.ti.ee .

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 42 korda, sh täna 1)