Lugeja küsib (2)

Töötaja töötab 200 tundi kuus ja selle eest makstakse tunnitasu 1,53 eurot. Kas selline asi on õigustatud? Kas töötajal on võimalik midagi enda kaitseks ette võtta?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa:
Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 29 lõike 6 kohaselt kehtivast alammäärast madalamat töötasu töötajale maksta ei või. Kehtiv töötasu alammäär on 278,02 € (4350 krooni) kuus ja 1,73 € (27 kr) tunnis. Töötasu alammäär on kehtestatud vabariigi valitsuse 11.06.2009. a määrusega nr 90 “Töötasu alammäära kehtestamine”.

Ületunnitöö hüvitamisel tuleb juhinduda TLS-i § 44 lõikest 6 ja 7. Osundatud sätetest järeldub, et ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas. Hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5-kordset töötasu. Näide: töötaja tegi arvestusperioodil 48 ületundi. Töötajale makstakse 2 € tunnis.

Ületundide hüvitamise korral rahas on töötajal õigus saada 144 € (48x 2x 1,5). Ületundide hüvitamisel vaba ajaga makstakse ületundide eest tavatariifiga, seega 96 € (48x 2). Järgmises kalendrikuus või arvestusperioodil väheneb töötaja tööaeg 48 tunni võrra, mis kompenseerimisele ei kuulu. Teisisõnu, töötaja tööaeg väheneb ja selle võrra tema töötasu järgmises kalendrikuus ka väheneb.

Kui töötaja leiab, et tööandja ei ole järginud õigusaktidega kehtestatud tingimusi ületunnitöö hüvitamisel, võib ta pöörduda töövaidlusorganisse (töövaidluskomisjoni või kohtusse) ja nõuda ületunnitöö hüvitamist TLS-s sätestatud tingimustel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 35 korda, sh täna 1)