Lihtne küsimus

Olen kuulnud, et mõned omavalitsused rakendavad vanuritele ja puudega inimestele maksusoodustusi. Mina olen liikumispuudega ja üle 80 aasta vana üksinda elav Kuressaare linna elanik. Kas saan taotleda elamumaa maamaksu soodustust?

Vastab Kuressaare linnavalitsuse vanemmaakorraldaja Piret Laid:
Maamaks on riiklik maks. Kuressaare linnas on kõik üle 80-aastased maaomanikud, kellel on selleks volikogu määruse alusel õigus, esitanud maamaksu soodustuse saamiseks avaldused (elamumaa omanik linnas, ei saa rendi- ja üüritulu, sissekirjutus linnas, maamaks suurem kui 19.20 €, avaldus toodud) ja saavad maamaksu soodustust vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

Sellekohane selgitav artikkel (maamaksust vabastamisest) ilmus Kuressaare Sõnumites 2. detsembril 2010. Väga palju aastaid on nii ajalehtedes kui ka raadios räägitud-kirjutatud maamaksust vabastamisest Kuressaare linnas. Maamaksumäär 1,5% maa maksustamishinnast ja maksustamishind on aastaid Kuressaares samal tasemel olnud.

Kuressaare linnavolikogu 22. novembri 2007 määruses nr 25 “Maamaksuvabastuse taotlemise kord” on kirjas, kes kui suures osas vabastatakse, millised andmed peavad olema avalduses kirjas ja et avaldused tuleb esitada maksustatavale aastale eelneva aasta 15. detsembrini.

Maamaksust on kuni 25,60 euro ulatuses kalendriaastas vabastatud Kuressaare linna elanike registrisse kantud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt Kuressaare linnas asuvalt elamumaalt tingimusel, et maakasutaja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- ja üüritulu.

Isik saab soodustust taotleda vaid ühe elamumaa krundi osas. Maamaksu vabastust saavad taotleda need maakasutajad, kelle maamaks on suurem kui 19,20 eurot. Maamaks kuni 19,20 euro ulatuses kuulub tasumisele. Soodustust saavad taotleda riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad – siia kuuluvad vanaduspensioni saajad, need, kellele on määratud puudeaste või ka vanema kaotanud lapsed, kes saavad toitjakaotuspensioni. Represseeritud on vabastatud kogu elamumaa maamaksust. Soodustusi saab taotleda ühe elamumaa krundi osas.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)