Talvised pidud oo sõuksed langsad

Sii oo viimsel aal üsna rivis suri pidusid ja asju oln. Paljast üks teese otsas. Neh ja neljabe olli spordipäe koa takkatraavi. Ja eks sii ikka tuleb ühte koma teist viel. Aga muidugist oo ea, et talvisel aal oo koa asja pidu pidada. Sest muidu oo paljast sui läbi üks larbatsku. Nee kesktalve-aegsed pidud oo tükkis teist laani kut suised. Nee oo sõuksed langsad.

Täna õhta kellu poole kahessast akkab Hellamaa külakeskuses mälumäng Muhu Kilb. Võistkondas piab olema neli inimest ja osa võtmise iest tahetse neli eurut ja küsitse teite kääst nelikümmend küsimust. Ja ületuleva nädali peetse teab mitmendmat voastat juba naeste nädalt. Siis oo jälle irmsaste sehkendamist. Aga juu ma tuleva nädali teitele täpsemaste tiada anna.

Mineva rieede olli Koguvas Tooma Juhani sünnipääva pidamine. Uhke pidu olli, näitemängi tehti koa ja. Nüid tulli sie roamat rükist välja, mise sihes oo Juhani luuletused suome kieles. Muidugid oo eesti kielne luuletus koa kõrvas, et ikka igaüks soaks aru koa, misest juttu oo.

Ja Tooma Juhani sünnipääval selle roamatu tegijad siis reaksid koa, mismoodi see asi täpsest köis. Ja olli üks sõuke mies koa, kis olli neid lugulaulusid suome kiele tõlkin ise. Ja ta olli aidan seda roamatud koa kokku panna. Muedu oo Koguvas paergu sõuke vaikne taline aeg. Eks nad toemetavad sial omasid asju nõnna kut iga talve. Tegavad vaiksest oma tiadusetüöd piale.

Koguvas ma sai Uietoa Mihkliga koa jutu piale ja uurisi seda uisutegu asja. Tulli välja, et paergust vihutse aerusid meisterda. Tulla mailmatumad pitkad. Ja ma mõtlesi, et kui sie riistapuu ühekorra valmis soab, siis oo siia küll jälle turista kut palju kokku oodata.

Juri-Matsi Arnek reakis moole ühepääva noordekeskuse uudissime. Neh meitel tulli taaga sie sur Muhu raadiu asi jutuks. Et noored ikka tahtsid ja ta oo ju siis muidugid ikka kohe igatemoodi abiks niipalju kut taris. Ja siis Arnek reakis seda koa, et nendel nüid koa pühabeti sõuke üritus, et naad õppevad noordega seltsis muhu laulusid oolega. Järgmine laulmine pidada tulema kuiendamal märtsil kellu kahest.
Olge ikka munuksed siis.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 17 korda, sh täna 1)