Eesti Vabariigi 93. sünnipäevaks

Täna me tähistame Eesti Vabariigi 93. sünnipäeva. Riigi sünnipäev ei ole päris tavaline sünnipäev. Riigi sünnipäev on meie rahvusliku ühtsuse sünnipäev, meie mõtteühtsuse sünnipäev. Täna on päev, mil me meenutame kõiki Eesti nimel ja Eesti heaks tehtud häid mõtteid ja tegusid ning peame meeles kõiki tema kodanikke.

Pühapäeval, 20. veebruaril toimus tragöödia, mis vapustas ilmselt meid kõiki. Kümme Läänemaa lastekodu last hukkus tulekahjus. Palun minutilist leinapausi nii neile kui ka paljudele teistele Eestis ja Eesti eest hukkunutele ja kutsun teid järgima presidendi üleskutset toetada Haapsalu lastekodu taastamist.

Saaremaa on käinud oma arengus sama jalga kogu ülejäänud Eestiga, meil on olnud samad kohalikud ja ülemaailmsed muutused. Meil on ühes rütmis ning hingamises ülejäänud Eestiga arendatud hariduselu ja kultuuri, loodushoidu, majandust ning transpordiühendusi. Kuid siiski, me oleme üritanud anda rohkem kui meilt sageli oodatakse. Saaremaa on olnud ülejäänud eestlaste silmis läbi aegade iseolemise ja hakkama saamise sümbol. Stabiilne ja arenev, uuendusi rakendav ja edumeelne, kuid siiski konservatiivselt oma iseolemist nautiv.

Saarlasi ei ole see maa ainult kalapüügi ja põllundusega kunagi ära toitnud. Saarlased on tegelenud ajaloo jooksul põllumajandusest rauatootmise ja laevaehitusest merekaubanduseni. Läbi ajaloo on olnud ka saarlasi tööl üle Euroopa ja maailma. Juba minu vanavanemad käisid väljaspool Saaremaad tööd tegemas, et oma elule Saaremaal kindlamalt jalad alla saada. Nii on see ka tänapäeval. Euroopa Liidu tööjõuturg on lai ja töötamise võimalusi sellel turul palju. Kuid võõrsil töötamine on sotsiaalne probleem nii inimesele kui ka tema perekonnale ja läbi perekonna meie Saaremaa kogukonnale ja Eesti ühiskonnale.

Väljaspool Saaremaad töötavad inimesed ei saa osa võtta meie kodanikuühiskonnas toimuvast ja anda täit panust oma lastele ja perele. Meie väljapääs sellest olukorrast on luua koostöös ettevõtjatega ning riigi ja omavalitsussektoriga kohalikku majandust toetav aktiivne tööjõuturg ühendatuna tootmise ja teenusteturu ning hariduse arendamisega Saaremaal.

Saaremaa majanduse innovatiivsuse lipulaevaks on tõusnud väikelaevatootmine. Väikelaevatootmine on traditsiooniline, baseerub suures osas kohalikul tööjõul ja loodud lisandväärtus on väga kõrge. Väikelaevatootmine on loonud tihedad sidemed kutseharidusega ja kõrgharidusega spetsialistide koolitamiseks ning alustatud on kohaliku tuuleenergia ressursi kasutamist oma tootmise tarbeks Baltic Workboatsi näitel. Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledž on omalt poolt alustanud kompetentsikeskuse projekti väikelaevaehitusele vajaliku mudelkatsetuste basseini loomiseks.

Väikelaevaehituse arendamisel on ühendatud kõik positiivsed küljed, mida peaksid järgima kõik ülejäänud majandustegevuse sektorid Saaremaal – efektiivne koostöö valdkonna ettevõtete vahel, kohalike ressursside kasutamine, suure lisandväärtusega ametikohtade loomine, kohaliku energeetilise ressursi kasutamine ning uurimis- ja arendustegevuse kaasamine tootmisse. Võib kindel olla, et eelpool nimetatud tegevused on kõigile ettevõtetele ja kaasatud osapooltele edu aluseks.

Viimased aastad on olnud murrangulised Saaremaa ühenduste taristu arendamisel. Uuendatud sadamad ja parvlaevad, uuendatud lennujaam ja suuremad lennukid ning uuendatud bussiliinid on taganud täiesti uue kvantiteedi ja kvaliteedi meie ühendustes. Tihti harjume uute ja paremate võimalustega kiiresti, nähes ainult mõnda väikest negatiivset joont suures pildis. Võin kindlalt öelda, et meie transpordiettevõtjad ja riik on andnud oma parima, et pakkuda uusi ühendusvõimalusi.

Saaremaa hariduselu on pidevas arengus ja seda paremuse poole. Me tajume paljusid asju läbi oma perekonna ja laste, kes omandavad haridust kas siin või väljaspool Saaremaad. Mul on heameel tõdeda, kui palju on koolides loodud arenguvõimalusi ja muudetud õppeprotsessi loomingulisemaks ning filosoofilisemaks. Ühiskond muutub paremaks ainult läbi hea haridussüsteemi, milles tagatakse vabad ja isikukohased arenguvõimalused kõigile.

Saaremaa ei oleks Saaremaa ilma oma kultuuriväärtusteta, alates keskaegsest kirikuarhitektuurist ja lõpetades meie traditsiooniliste laulu- ja tantsupidudega. Kultuuri arengu võtmeküsimus on meie võimalused kultuuri rahastada. Samas on kultuurisündmused ja kultuuri vaatamisväärsused Saaremaa turismimajanduse arengumootor. Me peame panustama oma majanduse arendamiseks aina enam kultuuri ja kultuuriväärtustesse.

Meie kultuurisündmused on muutunud mastaapseteks piirkondlikeks üritusteks, nagu seda on Saaremaa ooperipäevad. Meie piiskopilossi hoovis püstitatakse sellel aastal ooperiteater, mis mahutab korraga ligi kaks tuhat vaatajat ning paneb meie hotelli ja majutusasutuste taristu töötama kriitilisel piiril. Sellisel kriitilisel piiril töötamiseks on vajalik panustada koostööle. Tänapäeva kiiretel muutustel põhinevas maailmas ei ole kohta üksikutel tegijatel, vaid suured ja väikesed ettevõtted peavad ühendama ressursid ja koos otsima uusi innovaatilisi lahendusi. Uueks lahenduseks on näiteks Saaremaad hõlmav broneerimissüsteem koos kõigi hotellide ja majutusasutuste andmetega või ühise turismimajanduse strateegilise juhtimiskava väljatöötamine.

Meie ühiskond on aina enam liikunud õhukese riigi poole, kuid õhuke riik on võimalik ainult läbi tema kodanikkonna kaasamise ühiskondlikesse protsessidesse ja riigi tegevustesse. Seejuures tõuseb riigiteenistujate koormus võrdeliselt nende arvu langemisega. Aeg on enam väärtustada riigiametnikke, kelle professionaalsus seoses töökoormuse tõusuga on teinud suure hüppe paremuse poole. Väärtustama peab riigiametnike tööd mitte ainult materiaalselt, vaid ka moraalselt.

Eesti Vabariik kui demokraatlik riik sündis ühiskondliku kokkuleppe alusel ja rahva aadetele toetudes. Täna on võimalik küsida meilt kõigilt – kas me oleme sama aatelised ja hindame samu kodanikuväärtusi? Ühiskond ei tööta ühtselt, kui puudub usaldus. Usaldus oma pereliikmete, äripartnerite, riigiametnike ja poliitikute vastu. Usaldust saab tõsta ainult meie lubaduste ja tegude kokkulangevus. Kutsun teid üles näitama oma usaldust riigi ja rahva vastu oma osalemisega eelseisvatel riigikogu valimistel. Meil kõigil on võimalik võrdselt otsustada Eesti tuleviku üle.

Palju õnne Eesti Vabariigi üheksakümne kolmandal sünnipäeval!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)