Saaremaa ettevõtjad: süvasadam kaubasadamaks (3)

Saaremaal tegutsevad keskmisest suuremad ettevõtted peavad kohalikku majanduskeskkonda heaks ja toetavad süvasadama arendamist kaubasadamaks. See selgus Saaremaa ettevõtjate liidu tellimusel Faktum & Ariko poolt korraldatud uuringu tulemusena.

Vastanutest 79% pidas Saaremaa süvasadama arendamist kaubasadamaks positiivseks ning mitte ükski vastanu ei pidanud seda negatiivseks. Mõju puudumist märkis 17% ning kindlat arvamust ei omanud 4% vastanutest. Sadama arengus näeb otsest kasu oma ettevõtlusele iga teine uuringus osalenud ettevõte. Uuringus osales kokku 71 Saaremaal tegutseva ettevõtte juhti või omanikku.

Tänast ettevõtluskeskkonda pidas Saaremaal heaks või väga heaks 78% vastanutest. Negatiivse hinnangu Saaremaa majandusele andis 19% küsitletutest. Peamiste eelistena teiste Eesti piirkondade ees mainisid ettevõtjad Saaremaa loodust, väikest konkurentsi, tugevat kogukonda ja turismindust. Arengut pidurdavate teguritena mainiti ebapiisavat ühendust mandriga, sobiva tööjõu vähesust ja töötajate teadmiste kehva taset.

Saaremaal tööstuse ja tootmisega tegelevaid ettevõtteid ohustab muude ettevõtetega võrreldes vähem madal turunõudlus ning enam sobiva tööjõu vähesus ja nende teadmiste/oskuste tase. Sobiva tööjõu vähesus puudutab kõige enam suurema käibega ettevõtteid. 24% vastanud ettevõtetest kaalub laienemist mõnda uude ettevõtlussektorisse. Täiendavatele äridele mõtlevad just väiksemad ettevõtted.

Kavandati kruiisisadamana
Oleme Saaremaa sadama kavandamisest saadik olnud seisukohal, et sadama keskkonnamõjude hinnang oleks kohe alguses pidanud sisaldama ka selle kaubasadamana toimimise keskkonnamõjude hindamist. Toona väideti järjekindlalt, et sadam jääb vaid kruiisisadamaks.

Hetkel oleme AS Tallinna Sadamaga kokku leppinud, et Saaremaa sadama tegevuste laiendamise kavandamisel teavitatakse ELFi keskkonnamõjude hindamise käigust ja antakse meile võimalus anda hinnang nende tööde kohta. Alles see annab võimaluse saada ülevaade, millised on võimalikud keskkonnamõjud sadama tegevuse laiendamisel. Tänasel päeval on Saaremaa sadam väheekspluateeritud ja seeläbi on ka keskkonnamõjud väikesed, kui jätta tähelepanuta muudetud maastik.

Ettevõtjatelt oleks võinud ka küsida, kas Saaremaa majandust oleks edendanud pigem see, et sadama rajamiseks kasutatud rahad oleks jagatud kohapealse ettevõtluse toetamiseks. Teatavasti pole praeguse seisuga see sadam loodetud rentaablust saavutanud.

Jüri-Ott Salm
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 88 korda, sh täna 1)