Talve oo tegemist küll

Kui sii mineva nädali olli jutuks, et muuseumis küinlapääva peetse, siis ma akkasi just mõtlema, et neh, suisel aal oo sii kipekiire, kui turista kõik kohjad ja paigad täis oo. Aga talvisel aal oo nendega asi viletsam. Ja siis ma omas mõttes mõtlesi, et juu nee turismitalud ja värgid piavad ikka kesktalve aegus koa midagid tegema.

Muidugid kis oo oskaja, küll see soab suiga niipalju moni küll kokku aetud, et talve üle elab. Aga voata, ega ikka üks õige muhulane ep oska ju sedaviisi koa, et talve just mitte midagid ep tee. Ja tegemist oo küll, kis ikka omale midagid otsib. Ja kohe kut ma olli selle mõtte ää mõteln, tulli moole vastus koa. Vanatoa turismitalus ep aeta küll talve paljast jalgu seena piale. Muidugid nende oma õue oo puhas lume all, aga sest põle äda. Lume pärast ep jäe viel nende uhked kontserdid ää, misega nad suiti oo omale nime tein ja kuulsust korjan.

Nõnna oogid nüid asjad sedaviisi, et 12. küinlakuu pääva õhta kahessast üheteistmeni oo Liiva koolimajas üks sõuke tulisema uhke kontsert, midast Vanatoa teeb ja kamandab. See oo “Juhan Viiding. 2. osa”. Sial sõuksed kanged laulumehed ja moosekandid kut Jaagup Kreem, Taavi Langi ja Tiit Kikas lugevad Juhan Viidingu luuletusi ja laulvad Viidingu sõnade piale tehtud laulusid. Selle kontserdi piale peaseb seitsme euru eest. Viiding, andku ingamist, olli sur tark ja kange mies.

Uus Muhulase leht oo koa juba valmis rükitud ja poodis müükis. Neh, sial oo palju tarblisi asju kut ikka. Kõikse tähtsam uudis oo vist sedakorda küll valimiste jutt. Noh, et kes ja kus kohtas soab valimas köia ja mis aegus.  Ja Muhu muuseum tuletab lehtes meele, et nendel oo köimas sõuke pildivõistlus kut “Talvine Muhu” ja 1. märtsini oodetse teite pildistat pilta sõnna. Kis täpsemast tahab tiada soaja, siis sellest olli juba jõulukuu Muhulases pitk jutt. Nõnna et pildimassinad kaela ja metsa või külavahele. Küll sialt levab, misest lõpsu tiha.
Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)