Maanteeamet sõitles maavalitsust (4)

Saare maavalitsus sai maanteeametilt peapesu selle eest, et olles küll eelnevalt hoiatatud, korraldati Kuressaares riigihange järgmiseks kümneks aastaks bussiliinidele vedaja leidmiseks siiski n-ö jooksujalu.

Maanteeameti peadirektori asetäitja transpordi alal Rein Einer tuletas oma kirjas meelde, et 10. detsembril saatsid nad maavalitsusele mureliku noodi, et hankemenetluse alustamise ja hankelepingu täitmise alustamise vahele jääb ebamõistlikult lühikene aeg. Sellega kaasneb aga oht, et menetluse nurjab iga hankedokumentide või hankija poolt langetatud otsuseid puudutav vaidlustus. 25. jaanuaril selguski, et AS Harjumaa Liinid esitas vaidlustuse ja menetlus peatati.

“Seega on nimetatud risk realiseerunud ning puudub igasugune võimalus käimasoleva hankemenetluse raames uue hankelepingu sõlmimiseks enne Saare maakonna I liinigrupi hetkel kehtiva avaliku teenindamise lepingu lõppemist, s.o enne 1. märtsi 2011,” tõdeb Einer. Sest vaidluse lahendamine võtab aega ja ka kõige optimistlikumat ajagraafikut arvestades ei saa hankelepingut sõlmida enne 13. märtsi.

Seepärast, kirjutab Einer, tuleb kiiresti kokku leppida praeguse vedajaga lepingu pikendamises. Samuti soovitab maanteeamet muuta riigihanke tingimusi: määrata veoteenuse osutamise algusajaks 1. september 2011, loobuda rehvirõhu seiresüsteemi nõudest (sellise varustusega busse Eestis ei kasutata) ja sätestada uute pakkumuste tähtajaks 1. aprill 2011.

“Juhul kui olemasoleva vedajaga ei õnnestu samadel tingimustel, eelkõige sama hinnaga, kokkulepet saavutada, tuleb riigieelarveliste vahendite säästlikku kasutamist silmas pidades läbi rääkida ka teiste huvitatud vedajatega,” lausus Einer.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)