Lugeja küsib: Mida kujutab endast valveaeg ja kas tööandja peab selle aja eest tasu maksma?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa: Töölepingu seadusest (edaspidi TLS) leiame mõisted: tööaeg (paragrahv 43); igapäevane puhkeaeg (§ 51); iganädalane puhkeaeg (§ 52); vaba aeg (§ 42); valveaeg (§ 48). TLS-i § 48 lg 1 sätestab: kui töötaja ja tööandja on kokku leppinud, et töötaja on tööandjale kättesaadav tööülesannete täitmiseks väljaspool tööaega (valveaeg), tuleb töötajale maksta tasu, mis ei või olla väiksem kui 1/10 kokkulepitud töötasust.

Eelnevast jutust lähtudes võime teha alljärgnevad järeldused: valveajal ei ole töötaja kohustatud täitma tööülesandeid; valveajal peab töötaja olema tööandjale kättesaadav eelnevalt kooskõlastatud korras; valveaega saab kohaldada üksnes poolte kokkuleppel; nimetatud aja eest peab töötajale maksma tasu, mis ei või olla väiksem kui 1/10 kokkulepitud töötasust.

Valveaeg ei ole tööaeg ega puhkeaeg. Samas peab olema täidetud TLS-i paragrahv 48 lõike 2 nõue. Selle kohaselt on valveaja kohaldamise kokkulepe, millega töötajale ei ole tagatud igapäevase ja iganädalase puhkeaja kasutamise võimalus, tühine. Näide: töötaja tööpäevad on esmaspäevast reedeni kell 8–17, mille sees on 1 tund tööpäevasisest vaheaega.

Töölepingu pooled leppisid kokku valveaja kohaldamises. Juhul kui selleks ajavahemikuks on kella 17-st kuni kella 21-ni, siis on seaduses sätestatud tingimus igapäevase puhkeaja kohta, mis on 11 järjestikust tundi, täidetud (§ 51 lg 1).

Tööaeg ja valveaeg liidetakse (8 tundi + 4 tundi), millele peab järgnema 11 tundi järjestikust puhkeaega enne uue tööpäeva algust. Esitatud näide on kehtiv üksnes siis, kui tööaeg ja valveaeg kokku ei ületa 13 tundi. Kui see nii on, rakendub paragrahvi 51 lõike 5 tingimus. Valveajal ei allu töötaja tööandja juhtimisele ja kontrollile.

Kui tööandja kutsub töötaja tööle ja töötaja asub tööülesandeid täitma, on tegemist tööajaga. Töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile. Selle aja eest tuleb töötajale maksta töölepinguga varasemalt kokkulepitud töötasu. Valveaja kohaldamisel on oluline jälgida, et töötajale oleks tagatud seaduses nõutud kestusega puhkeaeg.

TLS ei sätesta valveaja ülempiiri ehk numbrilist piirangut. See on seotud igapäevase ja iganädalase puhkeaja kohustusliku võimaldamisega (paragrahvi 51 lõige 1 ja 5). Seega saab valveaega kohaldada üksnes poolte kokkuleppel. See ei ole mingil juhul töö- ega puhkeaeg ning valveaja eest tuleb maksta tasu.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 547 korda, sh täna 1)