Parvlaevapiletite uus hinnakiri ja soodustused alates 1. veebruarist (12)

Parvlaevapiletite uus hinnakiri ja soodustused alates 1. veebruarist

 

Majandus- ja kommunikatsiooniminister on oma määrusega nr 120 (RT I, 6.01.2011) kehtestanud Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi vahelisel parvlaevaliinil uue hinnakirja ja sõidusoodustused, mis hakkavad kehtima 1. veebruarist.

Reisijasoodustus kohalikele elanikele muudab teenust

Reisijapileti soodustuse kehtestamine kohalikele täiskasvanud elanikele on täiesti uus soodustuse liik ja selle rakendamine aeglustab piletimüüki sadamates.

Avaliku liiniveo leping kohustab vedajat teostama piletikontrolli reisijate, neile antavate soodustuste ja sõidukite osas. Sadamakassas pileti vormistamisel toimub kontroll koos piletitehinguga – mida rohkem komponente on vaja kontrollida, seda kauem võtab tehing ka aega.

Kassa peab piletimüügil veenduma sõiduki kategoorias ja soodushinnaga piletite vormistamisel kontrollima isikute samasust ja dokumentide kehtivust (õpilaspiletid, pensionitunnistus). Nüüd lisandub siia veel ID-kaart, mida saab kontrollida vaid elektroonselt. E-piletiga sõidukite ja reisijate piletite õigsust kontrollitakse pisteliselt sadama ootealal.

Loodame klientide mõistvale suhtumisele, peame uuendustega harjuma koostöös. Kui selgub, et mõni uuendus päris elus nii ilus ei ole, kui see poliitikute peas ja ametnike poolt paberile panduna tundub, siis peame ka tagasilöökideks valmis olema. Sõidukijuhtidel tuleb varuda rohkem aega sadamas ja kannatust.

Kuidas toimub pileti vormistamine ID-kaardi kontrolliga

Saare täiskasvanud püsielaniku sooduspileti saab vormistada kassas ainult ID-kaardi omanik isiklikult. Selleks tuleb sõidukis olevatel reisijatel sõidukist väljuda, teenindaja peab saama veenduda isiku samasuses ja kontrollima ID-kaarti elektroonselt elukoha tuvastamiseks. Elektroonsel kontrollil ei ole vaja sisestada PIN-koode. Vastus, kas antud isik on rahvastikuregistri andmetel Saare või Hiiu maakonna elanik, saadakse rahvastiku registrist jah/ei vormis.

Soovitame klientidel, kes soovivad vormistada püsielaniku sooduspileti, panna enne kassa juurde jõudmist oma dokument valmis ja väljuda kassa juures kohe sõidukist. Sõidukijuhi kätte ID-kaarte koguda pole mõtet. Teenindajale tuleb enne sõidukipileti vormistamist öelda, et soovitakse ka ID-kaardi tuvastust nõudvaid saare püsielaniku sooduspileteid. Samaaegselt pileti vormistamisega teostatakse ka ID-kaardi päringud ja seejärel tasutakse pileti eest tavapäraselt.

Sadamasse tuleb varem kohale tulla, et kindlustada jõudmine soovitud reisile!

ID-kaardi tuvastus võtab aega, täiskasvanud saarlastega reisibussi vormistamine kassas (kui soovitakse sooduspileteid) võib võtta 10–15 min, mis tähendab, et kassajärjekord seisab kõigi sõidukite jaoks. Soovitame kasutada e-pileteid, et vältida kassade juures ootamist juhul, kui ID-kaardi tuvastused aega võtavad. E-piletiga saab sadama endiselt läbida kiiresti ja ooteajata.

Uuendused sooduskaardiga

Sooduskaardi lepingute sõlmimiseks sõiduki kasutajatega on vaja esialgu esitada ka sõiduki registreerimistunnistus. Otsepäring, mida vedaja teeb liiklusregistrist, annab infot vaid vastutava kasutaja või omaniku kohta.
Vajalik on sooduskaardi konto eelnev täitmine. Kassas sooduskaardile sissemakseid teha ei saa, kui kontol ei ole tehingu teostamiseks piisavalt raha, tuleb kassast osta täishinnaga sõidukipilet pangakaardiga või sularahas.

Kõik lahendused ei ole 1. veebruariks valmis

Vähem kui kuuajaline ettevalmistusaeg määruse jõustumiseks on nii suurte sisuliste muudatuste jaoks liiga lühike. Seetõttu rakendub osa tehnilisi lahendusi järk-järgult.

Veebis saab sooduskaardiga sõiduki e-piletile lisaks osta 1. veebruarist esialgu vaid soodushinnaga juhipileti. Teiste soodusreisijate lisamise võimalus käivitub veebis 1. aprillil koos uue piletimüügi tarkvara käivitamisega. E-piletile saab hakata soodushinnaga reisijapileteid lisama isikukoodide sisestamise kaudu.

Rohuküla ja Heltermaa sadamas saab täiskasvanud püsielaniku soodusreisijapiletit esialgu osta vaid kassast. Liinibussiga reisijad saavad sooduspileti bussist ilma ID-kaardi kontrollita. ID-kaardi funktsionaalsuse lisamine piletimüügiautomaatidele valmib loodetavasti märtsi alguseks. Piletimüügiautomaadis hakkab püsielaniku sooduspileti ost toimuma ID-kaardi tuvastusega. ID-kaart tuleb vastavalt juhendile samuti automaati sisestada, kui on valitud pileti tüüp.

Urmas Treiel
Väinamere Liinide juhataja

Muudatused senistes piletihindades ja soodustustes

S Õ I D U K I D
• Suurte reisibusside üleveohinda on vähendatud kõige enam ja see on võrdsustatud senise liinibussi hinnaga. Kuivastu–Virtsu ja Triigi–Sõru liinil väheneb hind 34,51 euro võrra, Rohuküla–Heltermaa liinil 49,21 euro võrra.
• Hinnad langetati sooduskaardi hinna tasemele, eraldi soodushindu ei ole enam järgmistele sõidukitele: veok alla 3,5 t; veok üle 3,5 t; haagis alla 750 kg; buss alla 23 koha; buss üle 23 koha. Sooduskaardiga sõidukitele jäi hind samaks, teistele langes.
• Sooduskaardiga sõiduauto hind langes 1,27 euro võrra Kuivastu–Virtsu liinil ja 0,77 euro võrra Rohuküla–Heltermaa liinil.
• Haagiste kategooria muutus, kerghaagis on täismassiga kuni 750 kg (varem kuni 3,5 t).
• Kerghaagisele kehtestati soodushind. Soodushinda saab haagis, mis on rakendatud sooduskaardiga sõiduauto järele, sõiduauto sooduskaardi alusel.
• Sooduskaardi lepingu sõidukile saavad uuendusena nüüd sõlmida ka isikud, kes on sõiduki registreerimistunnistusele kantud kasutajana. Varem oli see ring piiratud omanike ja vastutavate kasutajatega.
• Sooduskaardi vormistamine ja kasutamine on endiselt vajalik kõigi sõidukiliikide puhul. Sooduskaardi alusel vormistatakse juhile automaatselt soodushinnaga reisijapilet, see annab vabastuse nädalavahetuse 1,5-kordsest hinnakoefitsiendist, samuti lihtsustab ja kiirendab kaardi kasutamine oluliselt kassatehingut.

R E I S I J A D
• Täiskasvanud saareelanikele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete põhjal Saare või Hiiu maakond, võimaldatakse osta parvlaevadele soodusreisijapilet. Soodustuse suurus on 50 protsenti reisijapileti tavahinnast. Soodustus kehtib ainult elukohajärgsel liinil.
• Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele peab isik sõidusoodustuse saamise õiguse tõendamiseks esitama ID-kaardi. Mingi muu dokumendi alusel soodustust ei saa.
• ID-kaardi kontroll puudutab ainult püsielanikest täiskasvanud reisijaid, kellele varem pole mingeid soodustusi tehtud. ID-kaardi kontrolliks peab isik esitama kassasse oma ID-kaardi isiklikult.
• Sooduskaardiga sõidukis loetakse juht automaatselt saareelanikuks ja talle müüakse soodushinnaga reisijapilet, ID-kaardiga tuvastamist pole juhil vaja. Kõik kaasreisijad, kes soovivad saareelaniku soodusreisijapiletit ja kellel on õigus soodustusele, peavad kassasse isiklikult esitama ID-kaardi isikusamasuse tõestamiseks ja elukoha kontrolliks.
• Liinibussides reisijatele müüakse bussis parvlaeva soodusreisijapilet, olenemata rahvastikuregistri järgsest elukohast. ID-kaarti pole vaja esitada.
• ID-kaarti ei ole vaja esitada pensionäridel, õpilastel ja üliõpilastel, neile toimub piletimüük endistel alustel.
• Pensionäride, õpilaste ja üliõpilaste reisijapileti hind alanes 50 protsendini pileti tavahinnast, Kuivastu–Virtsu liinil odavnes senine sooduspilet 0,16 euro võrra ja Rohuküla–Heltermaa liinil 0,13 euro võrra.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 197 korda, sh täna 1)