Harjumaa Liinid vaidlustas riigihanke (1)

Kuressaare linnaliinide praegune vedaja AS Harjumaa Liinid vaidlustas Saare maavalitsuse järgmiseks kümneks aastaks linnaliinide teenindamiseks välja kuulutatud riigihanke.

Harjumaa Liinide lepingulise esindaja vandeadvokaat Terje Eipre poolt riigihangete ameti vaidlustuskomisjonile saadetud kirjas öeldakse, et hankedokumendid sisaldavad vasturääkivusi, on vastuolus seadusega ning rikuvad vaidlustaja õigusi ja huve osaleda riigihanke menetluses võrdsetel tingimustel.

Hanketeate kohaselt peab hanke võitja alustama reisijate teenindamist 1. märtsist, hankedokumentides on liinile tuleku kuupäevaks märgitud aga 1. september. Sellise vastuolu tõttu ei ole hankest osavõtjatel võimalik esitada pakkumust, mis vastaks üheaegselt nii hanketeates kui ka hankedokumentides sisalduvatele tingimustele, märgib Eipre, kes näeb vastuolu ka liini teenindamiseks mõeldud bussides nõutud kohtade arvu osas.

Hankedokumendi ühes lauses nõuab maavalitsus, et bussides peab olema vähemalt 12 istekohta ja vähemalt 15 seisukohta (kokku 27 kohta), teisal aga räägitakse, et buss peab olema vähemalt 30-kohaline. AS-i Harjumaa Liinid hinnangul tulenevad probleemid hankedokumentides asjaolust, et maavalitsus on hanke korraldamisega hiljaks jäänud. Bussifirma palub vaidlustuskomisjonil hankemenetluse peatada ja kohustada hankijat viima hankedokumendid vastavusse õigusaktidega ettenähtud nõuetega.

Saare maavalitsuse ühistranspordinõuniku Taavi Kurisoo sõnul ei ole hankedokumentides vastuolu ja maavalitsus ei kavatse omal algatusel dokumentidesse parandusi teha. Vähemalt 12 istekoha ja 15 seisukoha nõue ei ole Kurisoo sõnul kuidagi vastuolus vähemalt 30-kohalise bussi nõudega, vaid annab bussifirmale võimaluse kolm kohta iste- ja seisukohtade vahel ise vabal valikul ära jaotada. Vastuolu liinile tuleku kuupäevaga seoses Kurisoo ei kommenteerinud, kuid ütles, et selle kohta on maavalitsus saatnud vaidlustuskomisjonile pika selgituse.

Kuressaare linnaliinide ehk “Avaliku bussiliiniveo korraldamine Saare maakonna I liinigrupis” riigihanke pakkumiste esitamise tähtaeg on 2. veebruar. Hankega leitakse liinigrupile vedaja 10 aastaks. Riigihanke maht aastas on 180 000 liinikilomeetrit. Eelmine leping linnaliinide teenindamiseks sõlmiti 2006. aasta märtsis. Vaidlustuse läbivaatamise ajal ei jää Kuressaare linn vedajata, kuna senine vedaja võib bussiliinide teenindamist jätkata.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)