Vastukaja: Roovarumise võimalused riigimaadel avarduvad

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) jaoks sai roovarumise teema alguse 2010. aasta novembris, kui esimesed Läänemaa inimesed pöördusid roovarumise sooviga RMK Läänemaa metskonda. Pöördumiste aluseks oli keskkonnaameti kirjalik roolõikamise luba ja sinna juurde esitatud nõue, et era- ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa osas tuleb roolõikamine maaomanikuga kooskõlastada.

RMK analüüsis roolõikamise võimaldamise õiguslikku sisu ja leidis, et riigile kuuluvat vara tuleb välja anda avalikult ja määratleda riigimaa kasutamine lepingulise suhtega. Seetõttu kuulutasime maakonnalehes välja avaliku valikpakkumise roolõikamiseks riigimaadel. Kuna Saare- ega Hiiumaal huvi riigimaadel roolõikamise vastu üles ei näidatud, kuulutasime konkursi välja ainult Läänemaal. Valikpakkumise kuulutus ilmus ajalehes Lääne Elu 2. detsembril, pakkumiste tähtajaks kaks nädalat ehk 16. detsember.

Valikpakkumise sisu oli ilma RMK poolt alghinda määramata pakkuda roovarumise hektari tasu riigimaal. RMK Läänemaa metskonnale esitati viis pakkumust, kokku 934 hektarile. 30. detsembriks olid kõigi pakutud hektarite kohta sõlmitud roovarumise lepingud, lepingu tähtajaks 31. märts 2011. Pakkumised tehti hinnaga 1 kroon hektari kohta, vaid ühel juhul pakuti kõrgemat hinda – 10 krooni hektari kohta.

RMK kavandab 2011-ndal ja järgnevatel aastatel roolõikamisteemaga avarduvate võimaluste suunas edasi liikuda. Selleks tuleb inventeerida roovarumiseks sobivad riigimaad ja koostöös keskkonnaametiga määratleda rooalad, kus roolõikamine on vajalik looduskoosluse hoidmiseks ja/või seisundi parandamiseks. Kavandame aegsasti roolõikamiseks sobivate alade hooldamiseks valikpakkumiste korraldamist 2011. aasta sügisel.

Loodetavalt annab kolmeaastase tähtajaga lepingute sõlmimine, mis võimaldab roovarujatel paremini tagada roo kasutusotstarbele vastavat kvaliteeti, varujatele sellel alal tegutsemiseks ka suurema kindlustunde. Loodame selle aasta sügisel läänemaalaste, saarlaste ja hiidlaste aktiivset valikpakkumistest osavõttu. Ikka selleks, et igati mahe tarbematerjal roog leiaks veelgi laialdasemat kasutust ja selle vajaliku töö tulemusel saaks ka loodus paremini hoitud.

Tiit Timberg,
RMK juhatuse liige

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)