Ruhnu volikogu paneb Kollomile süüks asjatundmatust (12)

Kahe nädala eest esitas Ruhnu vallavolikogu neli liiget volikogu esimehe Ariina Kollomi vastu umbusaldusavalduse, väites, et volikogu liikmed ja vallaelanikud on Kollomiga rahulolematud.

Umbusaldusavalduses väidetakse, et Ariina Kollomi suhtumine valla elanikesse ja ametnikesse olevat üleolev ning tekitavat pingeid nii Ruhnu saarel kui ka väljaspool saart. Allakirjutanud leiavad, et volikogu esimehena on Kollom sobimatult ja hoolimatult käitunud vallale kuuluva osaühingu suhtes ning ei ole millegagi näidanud, et plaanib sellise käitumise lõpetada.

Lisaks puuduvat tal volikogu esimehelt eeldatav erapooletu suhtumine Ruhnu inimestesse. Umbusaldusavalduses märgitakse veel, et volikogu esimehe “avalik meelestatus volikogu esimehena eirata kohaliku omavalitsuse toimimist korraldavaid seadusandlikke akte on vastutustundetu”.

“Peame vastuvõtmatuks, et volikogu esimees on korduvalt ja avalikult ühinenud vaid emotsioonidele toetudes asjatundmatu kriitikaga valla toimimise teemadel valdkondades, mille korraldamist reguleerivad seadused,” seisab avalduses.

Volikogu liikmed leiavad, et volikogu esimehe etteheited Ruhnu vallavalitsusele seadustest kinnipidamise ja seaduste eiramisele reageerimise osas on andnud tunnistust Ariina Kollomi sobimatusest Ruhnu vallavolikogu esimehe ametisse.

Ariina Kollom ei soovinud umbusalduses toodud süüdistusi Saarte Häälele eile veel kommenteerida. Tema hinnangul on loetletud süüdistused n-ö ümarad, mistõttu ta soovib volikogu liikmetelt istungil kindlasti küsida, mida nende all täpsemalt mõeldakse.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)