Muinsuskaitse ei luba masti lossipargi serva (10)

Muinsuskaitseamet ei ole nõus Kaitseliidu plaaniga rajada Kuressaarde Allee tänav 1 raadioantennide mast, sest kinnistu asub vanalinna muinsuskaitsealal.

Antenni paigaldamist arutati muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjonis, mis seadusele tuginedes otsustas Kaitseliidu peastaabi taotlusega mitte nõustuda. “Raadioantennide mast on sobimatu rajatis Kuressaare linnuse vahetus läheduses, samuti risustab kavandatav rajatis kaugvaateid Kuressaare vanalinnale,” seisis muinsuskaitseameti põhjenduses, millele oli alla kirjutanud Saaremaa vaneminspektor Mihkel Koppel.

Lähitulevikus Kuressaares Allee tänavale koliv Kaitseliit pöördus Kuressaare linnavalitsuse poole palvega lubada püstitada kinnistule 36 meetri kõrgune raadiosidemast. Muinsuskaitseamet juhtis linnavalitsusele saadetud kirjas tähelepanu sellele, et Muinsuskaitseseaduse järgi on muinsuskaitsealal tehnorajatiste paigaldamine keelatud. Sama põhimõtet rõhutab Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus. Kitsenduste eesmärk on kaitsta Kuressaare linna omapära, siinset ajaloolist keskkonda ning vältida sellesse sobimatute ehitiste ja rajatiste teket.

Kirjas viidatakse veel sellele, et nii eritingimused, detailplaneering kui põhiprojekt ei käsitle ega näe ette raadiomasti paigaldamist. 36 m mast, mis on kõrguselt võrreldav Kuressaare linnuse vahitorniga, muudab oluliselt vaateid muinsuskaitsealal ja ka vaateid mälestistele. Taoliste rajatiste kavandamisel on oluline analüüsida kõiki aspekte juba projektdokumentatsiooni koostamise kõige varasemas staadiumis – muinsuskaitse eritingimustes ning planeeringus, seda aga tehtud ei ole. Kaitseliidu kommentaari muinsuskaitseameti seisukohale ei õnnestunud Saarte Häälel eile saada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)